Vesti

Montiranje Amadeove ploče prvog sprata sa gredicama i puniocima od cigle

01 September 2008 - Komentari (0) Izgradnja

Montiranje Amadeove ploče prvog sprata sa gredicama i puniocima od cigle Radili smo na montiranju ploče prvog sprata na jednoj polovini Amadea. Ploča prvog sprata nije puna armirano betonska ploča već LMT, urađena sa ispunama od cigle i nosivim gredicama. Ova vrsta ploče se radi mnogo brže. Takođe smo ugradili POROTHERM specijalne serklažne elemente da bi sačuvali integritet toplotne izolacije po borduri ploče. Sada izveštavamo o ovoj realizaciji.

Elementi montažne ploče

Ploča je urađena od nosivih gredica na koje se postavljaju ispune od cigle (punioci). To predstavlja kompletnu osnovu ploče na koju se naliva beton. Dodatno tome, bazirano na statičkom proračunu, postavljene su dodatne armirano betonske grede za pojačanje ploče.

Prefabrikovane nosive gredice

Prefabrikovane nosive gredice.

Punioci od cigle

Punioci od cigle.

Da bi održali integritet toplotne izolacije oko ploče, koristimo POROTHERM serklažne elemente. Urađeni su od ciglenog bloka sa dodatih 7cm stiropora. Obezbeđuju toplotnu izolaciju ploče i finu površinu na koju se nanosi fasada.

POROTHERM serklažni elementi

POROTHERM serklažni elementi.

Pošto je Amadeo energetski efikasna zagrada, takođe vodimo računa o toplotnim mostovima kreiranim izgradnjom balkona. Za to koristimo elemente Schöck Isokorb. Ovaj aspekt ćemo opisati u sledećem članku.

Schöck Isokorb elemenat Tip-K 10/7 postavljen na balkonu

Schöck Isokorb elemenat Tip-K 10/7 postavljen na balkonu.

Instalacija potpornih greda

Instalacija ploče počinje sa pozicioniranjem potpornih greda. To su drvene grede postavljene na podupiračima.

Potporna drvena struktura za ploču

Potporna drvena struktura za ploču.

Potrebno je još postaviti i dodatnu potporu, van ploče, za 2 balkona od stana-d i stana-c.

Izrada potporne drvene strukture za balkon od stana-d

Izrada potporne drvene strukture za balkon od stana-d.

Završena potporna struktura za balkon od stana-d

Završena potporna struktura za balkon od stana-d.

Završena potporna struktura za balkon od stana-c

Završena potporna struktura za balkon od stana-c.

Instalacija nosivih gredica i punioca od cigle

Po završetku potporne strukture, radi se instalacija nosivih gredica. Postavljaju se u regularnim razmacima tako da razmak između 2 gredice tačno odgovara širini punioca od cigle. Punioci od cigle se postavljaju u prostor između 2 gredice i formiraju osnovu za ploču na koju će se naliti beton.

Instalacija punioca od cigle na nosive gredice

Instalacija punioca od cigle na nosive gredice.

Prefabrikovane gredice su posebno naručene za ovaj projekat, korektne dužine tako da naležu sa jedne armirane grede na drugu. Ove armirano betonske grede su postavljene dužinom nosivih zidova u 2 stana ispod.

Napredovanje instalacije nosivih gredica i punioca

Napredovanje instalacije nosivih gredica i punioca.

Montažna ploča posle istalacije svih punioca

Montažna ploča posle instalacije svih punioca (najlon ovde je služio za zaštitu POROTHERM zidova od kiše).

Instalacija POROTHERM serklažnih elemenata

POROTHERM serklažni elementi se postavljaju svuda oko ploče. Spoljašnji zidovi, urađeni od POROTHERMA 38, su 38cm široki. Serklažni elemenat je 13cm širok (6cm cigleni blok i 7cm toplotne izolacije). Ovo ostavlja dovoljno prostora (25cm) na unutrašnjoj stani zida za pozicioniranje nosivih greda.

POROTHERM serklažni elementi postavljeni oko ploče

POROTHERM serklažni elementi postavljeni oko ploče.

Serklažni elementi se jednostavno postavljaju na sloj termoizolacionog maltera. Ne samo da imaju ulogu toplotne izolacije i završene spoljašnje strane, već takođe služe kao šalung za nalivanje betona. Znači da nije potreban šalung od drveta.

Instaliranje POROTHERM serklažnih elemenata

Instaliranje POROTHERM serklažnih elemenata.

POROTHERM serklažni elementi instalirani

POROTHERM serklažni elementi sada instalirani.

Sve spremno za nalivanje betona

Još jedan sloj mreže je postavljen preko punioca pre nalivanja betona.

Ploča spremna za nalivanje betona

Ploča spremna za nalivanje betona.

Nalivanje betona

Zato što je potrebna količina betona mnogo manja nego kod pune armirano betonske ploče, taj deo posla je odrađen ručno. To je vremenski duže nego sa pumpom za beton, ali dozvoljava izradu ravnije ploče.

Ravnanje betona na ploči prvog sprata Amadea

Ravnanje betona na ploči.

Nalivanje betona na ploču prvog sprata Amadea

Nalivanje betona na ploču.

Posao završen!

Bio je to dug radni dan za nalivanje ploče. Rezultat je veoma lep.

Amadeo ploča prvog sprata završena

Završena ploča sledećeg dana.

Gornji deo Schöck Isokorb elemenata je vidljiv u betonu, pokazujući kontinualnu liniju toplotne izolacije, od POROTHERM serklažnih elemenata kroz balkone sa Isokorbom.

Amadeo ploča prvog sprata završena - detalj balkona

Detalj balkona.

Na plafonu stanova ispod, punioci od cigle i gredice ostaju vidljive, praveći finu podlogu za malterisanje.

Amadeo ploča prvog sprata završena - pogled ispod

Pogled ispod ploče.

Komentar(i) na ovaj članak