Vesti

Izlivanje Amadeove ploče prvog sprata - drugi deo

10 September 2008 - Komentari (0) Izgradnja

Izlivanje Amadeove ploče prvog sprata  - drugi deo Upravo smo završili ploču prvog sprata na drugoj polovini Amadea. Isto kao na prvom delu, ploča je urađena sa nosivim gredicama i puniocima od cigle. Na ovom delu imali smo još 2 balkona, na koja smo instalirali Schöck Isokorb elemente uključujući novi tip. Počeli smo koristiti ručno napravljenu dizalicu za beton koju ćemo koristiti ubuduće.

Postavljanje ploče

Ploča je montirana koristeći nosive gredice i punioce od cigle. Dodatno, u skladu sa statičkim proračunom, pune armirano betonske grede su postavljene oko cele ploče i u unutrašnjosti.

Postavljanje nosivih gredica i punioca od cigle na prvom spratu Amadea

Postavljanje nosivih gredica i punioca od cigle na prvom spratu Amadea.

Nosive gredice se oslanjaju na nosive POROTHERM zidove.

Detalj gde se nosiva gredica oslanja na nosivi POROTHERM zid

Detalj gde se nosiva gredica oslanja na nosivi POROTHERM zid.

Duge gredice su dodatno armirane sa železnim šipkama po dužini i sa armiranim betonskim gredama koje su postavljne po sredini.

Dodatno armiranje gredica sa železnim šipkama po dužini i sa armiranim betonskim gredama koje su postavljene po sredini

Dodatno armiranje gredica sa železnim šipkama po dužini i sa armiranim betonskim gredama koje su postavljene po sredini.

Priprema prvog balkona

Prvi balkon (stan-3), je kraća verzija onog u stanu-d koji smo uradili ranije. Armiran je na isti način i korišćen je isti tip Isokorba (Tip-K 10/7).

Balkon u stanu-3 sa šalungom i postavljenim glavnim gredama

Balkon u stanu-3 sa šalungom i postavljenim glavnim gredama.

Instaliranje Schöck Isokorba Tip-K 10/7 na balkonu

Instaliranje Schöck Isokorb Tip-K 10/7 na balkonu.

Balkon u stanu-3 sa svom armaturom i instaliranim Isokorb elementima

Balkon u stanu-3 sa svom armaturom i instaliranim Isokorb elementima.

Priprema drugog balkona

Drugi balkon, u stanu-4, je tip lođe, sa zidovima na 3 strane.

Balkon u stanu-4 sa šalungom i postavljenim glavnim gredama

Balkon u stanu-4 sa šalungom i postavljenim glavnim gredama.

Zato što je oslonac balkona na 3 strane, korišćen je mnogo manji Isokorb elemenat, Tip A-Q8/4. Ovaj Isokorb elemenat je sa metalnom petljom, koja se veže za grede koje su postavljene na nosivim zidovima.

Balkon u stanu-4 sa Schöck Isokorb elementom Tipe A-Q8/4 instaliranim na 3 strane

Balkon u stanu-4 sa Schöck Isokorb elementom Tipe A-Q8/4 instaliranim na 3 strane.

Detalj Schöck Isokorba Tip A-Q8/4 na strani glavne ploče - 1

Detalj Schöck Isokorba Tip A-Q8/4 na strani glavne ploče - 2

Detalj Schöck Isokorba Tip A-Q8/4 na strani glavne ploče.

Nalivanje betona

Kao i na drugom delu prve ploče, betoniranje je urađeno ručno. Tim radnika je podeljen u 2, jedan tim na zemlji za pripremu betona, drugi na ploči za nalivanje.

Tim radnika priprema beton na zemlji

Tim radnika priprema beton na zemlji.

Veza između 2 tima je ručno napravljena električna dizalica, sa korpom, kojom se beton lako diže na sprat.

Ručno napravljena električna dizalica za dizanje betona ili drugog materijala

Ručno napravljena električna dizalica za dizanje betona ili drugog materijala.

Kada se beton digne sa dizalicom, korpa se okreće i sipa beton u kolica.

Nasipanje betona iz korpe dizalice u kolica

Nasipanje betona iz korpe dizalice u kolica.

Rad je završen uz predivan zalazak sunca na kraju letnjeg dana.

Nalivanje betona na ploču Amadeovog prvog sprata skoro završeno

Nalivanje betona skoro završeno.

Posao završen!

Pogled na tek izlivenu ploču

Pogled na tek izlivenu ploču.

Komentar(i) na ovaj članak