Vesti

Izrada drenažnog sloja i mršave ploče za Amadeo II

22 September 2009 - Komentari (0) Izgradnja

Izrada drenažnog sloja i mršave ploče za Amadeo II Pogodno vreme omogućilo nam je da napredujemo sa podzemnim delom izgradnje Amadea II. Posle kopanja, uradili smo drenažni sloj koji se sastoji od sloja peska i sloja šljunka. Tačna pozicija objekta je označena od strane geometara i "mršava "ploča na koju se postavlja sloj hidroizolacije je mogla biti urađena.

Drenažni sloj

Drenažni sloj je veoma važan deo procesa izgradnje koji služi za evakuaciju podzemnih voda u blizini zgrade. Prvi sloj drenaže je urađen sa peskom uz pomoć bagera. Drugi sloj od šljunka je nanešen ručno. Drenaža će biti kompletirana sa drenažnim cevima oko armirano betonske ploče kasnije u toku izgradnje. Drenažni sloj je oko 30cm debeo, mada je iznad geotermalnih sondi nanešeno mnogo više.

Nanošenje drugog sloja drenaže sa šljunkom - 1

Nanošenje drugog sloja drenaže sa šljunkom - 2

Nanošenje drugog sloja drenaže sa šljunkom.

Šalovanje mršave ploče

Geometri su došli i označili poziciju podzemnog parkinga. Mršava ploča, iznad drenažnog sloja, je nalivena prateći oznake i ostavljajući dodatni prostor oko cele ploče koji će biti korišćen za lepljenje hidroizolacije na zidove i spajanje sa onom sa mršave ploče.

Šalung mršave ploče iznad drenažnog sloja

Šalung mršave ploče iznad drenažnog sloja. Marmil pumpa za beton je već stigla.

Nalivanje betona za mršavu ploču

Za nalivanje betona pozvali smo MARMIL inženjering kao za Amadeo prošle godne. Posao je brzo urađen uz pomoć pumpe za beton.

Nalivanje betona za mršavu ploču - 1

Nalivanje betona za mršavu ploču - 1

Nalivanje betona za mršavu ploču - 1

Nalivanje betona za mršavu ploču iznad drenažnog sloja.

Mršava ploča je 10cm debela i služi kao osnova za postavljanje hidroizolacije.

Mršava ploča je završena - 1

Mršava ploča je završena - 2

Mršava ploča je završena.

Komentar(i) na ovaj članak