Vesti

Postavljanje Index Testudo hidroizolacionog sloja na zidovima parkinga

06 July 2008 - Komentari (0) Izgradnja

Postavljanje Index Testudo hidroizolacionog sloja na zidovima parkinga Postavili smo Index Testudo Spunbond Polyester Tipo 30 hidroizolacionu membranu na zidove podzemnog parkinga. To je isti tip membrane koju smo koristili pre, za armirano betonsku ploču. Kompletnu instalaciju membrane uradićemo u više etapa. Ovde dokumentujemo instalaciju na nižem delu zidova.

Ova Index membrana ima vrhunske karakteristike za hidroizolaciju temelja i podzemnih etaža.

Priprema zida

Pre postavljanja Index membrane, premazali smo bitulitom cele zidove. Taj premaz priprema površinu zida za bolji kontakt membrane i poboljšava lepljenje.

Amadeo armirano betonski zid sa premazom bitulita


Počeli smo rad na nižem delu zida. Gornji deo zida biće urađen kasnije kada se zemlja naspe na donji deo (zbog lakšeg pristupa).

Postavljanje Index Testudo hidroizolacionog sloja na zidovima Amadeo parkinga - 01

Postavljanje membrane na zid

Jedna strana membrane je prevučena sa flaminom. Kada se zagreje sa plamenom, sloj flamine se istopi i membrana je spremna za spajanje sa površinom zida. Instalacija membrane počinje sa razvijanjem membrane sa preklopom na predhodno postavljenu. U podnožju zida, membrana se vari za membranu koja je ostavljena za preklop iz temeljne ploče.

Postavljanje Index Testudo hidroizolacionog sloja na zidovima Amadeo parkinga - 02

Postavljanje Index Testudo hidroizolacionog sloja na zidovima Amadeo parkinga - 03


Kada se zalepi za temeljnu ploču, membrana se odmotava i proces lepljenja se nastavlja. Membrana se zagreva sa gorionikom i pritiskom lepi na površinu zida.

Postavljanje Index Testudo hidroizolacionog sloja na zidovima Amadeo parkinga - 04

Postavljanje Index Testudo hidroizolacionog sloja na zidovima Amadeo parkinga - 05


Isti proces se nastavlja i lepljenje napreduje na zidu. Nema potrebe da se drži deo membrane koje je već postavljen na zid. Spoj je brz i jak čim temperatura opadne.

Postavljanje Index Testudo hidroizolacionog sloja na zidovima Amadeo parkinga - 06


Membrana je postavljena do kraja. Kasnije ćemo nastaviti sa hidroizolacijom gornjeg dela zida. Membrana sa gornjeg dela zida će se preklopiti preko predhodno postavljene membrane na donjem delu zida.

Postavljanje Index Testudo hidroizolacionog sloja na zidovima Amadeo parkinga - 07

Postavljanje Index Testudo hidroizolacionog sloja na zidovima Amadeo parkinga - 08

Međusobno spajanje membrana

Membrane su spojene međusobno sa gorionikom.

Postavljanje Index Testudo hidroizolacionog sloja na zidovima Amadeo parkinga - 09

Postavljanje Index Testudo hidroizolacionog sloja na zidovima Amadeo parkinga - 10

Postavljanje membrane na ugao zida

Membrana se lepi na jednu stranu zida. Posle toga se previja da pokrije drugu stranu. Ugao se seče da bi se mogao previti. Posle toga sami ugao se dodatno zaštićuje sa dva mala parčeta membrane, čime se obezbeđuje kompletna zaštita.

Postavljanje Index Testudo hidroizolacionog sloja na zidovima Amadeo parkinga - 11

Postavljanje Index Testudo hidroizolacionog sloja na zidovima Amadeo parkinga - 12

Postavljanje Index Testudo hidroizolacionog sloja na zidovima Amadeo parkinga - 13

Postavljanje Index Testudo hidroizolacionog sloja na zidovima Amadeo parkinga - 14

Posao završen!

Postavljanje Index Testudo hidroizolacionog sloja na zidovima Amadeo parkinga - 15


Posle toga, zida se mali zaštitni zid, od obične cigle, preko hidroizolacionog sloja. Njegova uloga je da zaštiti hidroizolaciju od eventualnog oštećenja prilikom nasipanja i sleganja zemlje. Kada se zemlja naspe do polovine zida, postaviće se hidroizolacione membrane na gornjem delu zida.

Postavljanje Index Testudo hidroizolacionog sloja na zidovima Amadeo parkinga - 16

Komentar(i) na ovaj članak