Vesti

Instalacije struje, vode i podnog grejanja

20 January 2009 - Komentari (0) Izgradnja

Instalacije struje, vode i podnog grejanja Električne i vodovodne instalacije su završene u Amadeu. Instalacije vertikala i manifolda za sistem podnog grejanja su takođe završene. Sve cevi i kablovi su provedeni po podu i prekriveni lakim betonom. Sistem podnog grejanja će biti postavljen preko njih. Postavljanje instalacija je veliki posao i odlično je izveden od strane Kombo.

Električne instalacije

Električne instalacije počinju sa velikom destrukcijom, pošto se štemaju zidovi za razvod kablova do prekidača, utičnica i osvetljenja. Najviše štemovanja je urađeno na mestima gde treba da se postave električne table.

Štemovanje za električne kablove i table u zidovima

Štemovanje za električne kablove i table u zidovima.

Nasuprot toga, razvod električnih kablova je kompletno urađen po podu što uveliko smanjuje štemovanje zidova.

Razvod električnih kablova po podu

Razvod električnih kablova po podu.

U hodniku, podno grejanje, fankoil, razvod vode i razvod električnih instalacija.

Podno grejanje, fankoil, razvod vode i razvod električnih instalacija u hodniku

Podno grejanje, fankoil, razvod vode i razvod električnih instalacija u hodniku.

Sve električne instalacije za kompletnu zgradu se dovode do tabli sa brojilima, koja se nalaze u hodniku blizu ulaznih vrata. Dovod struje je preko standardnih MRO i KPK napolju.

Dovod struje u zgradu

Dovod struje u zgradu.

Vodovodne instalacije

Vertikalne kanalizacione cevi su zvučno izolovane sa Armacell Tubolit AR Fonoblok. U kombinaciji sa gumenim pričvršćivačima, ovo rešenje garantuje minimalni prenos zvuka.

Zvučna izolacija kanalizacionih cevi

Zvučna izolacija kanalizacionih cevi.

Vertikale za razvod vode su izolovane sa Armacell Armaflex AC. Od vodovodnih manifolda, razvod do česmi je takođe izolovan sa laganijim materijalom.

Manifoldi za sanitarnu vodu

Manifoldi za sanitarnu vodu u kupatilu. Ovi manifoldi opslužuju toplu i hladnu vodu za stan. Postavljena su dva manifolda za toplu vodu: 1 za razvod i 1 za recirkulaciju.

Razvod sanitarne vode ide u kupatilo i kuhinju za česmu i priključak za mašinu za suđe.

Razvod sanitarne tople vode

Razvod sanitarne vode u kupatilu.

Podno grejanje i fankoil

Vertikale podnog grejanja i manifoldi su kompletno izolovani koristeći Armacell Armaflex AC. Posao na manifoldima je posebno impresivan.

Manifoldi podnog grejanja izolovani koristeći Armacell Armaflex AC

Manifoldi podnog grejanja izolovani koristeći Armacell Armaflex AC.

Od vertikala, 4 cevi su potrebne za 1 stan: 2 podno grejanje i hlađenje, i 2 za fankoil.

Razvod za podno grejanje i fankoil u jednom stanu

Razvod za podno grejanje i fankoil u jednom stanu.

Svaki stan ima konekciju za fankoil uređaj koji se može koristiti za grejanje i hlađenje. Kada se koristi za hlađenje, fankoil uređaj takođe služi kao odvlaživač prostora. Tada se ta kondezovana voda evakuiše preko treće manje cevi.

Konekcija za fankoil uređaj

Priključak za fankoil uređaj u jednom stanu. 2 cevi za cirkulaciju tople/hladne vode i jedna mala cev za evakuaciju vode koja se kondenzuje leti kada se fankoil koristi za hlađenje.

Laki beton

Posle postavljanja instalacija, nalili smo sloj od 12cm lakog betona (Baumit ThermoStep Rapid) svuda preko instalacija. Laki beton je odličan za zvučnu i toplotnu izolaciju i predstavlja osnovu za nanošenje drugih slojeva.

Baumit ThermoStep Rapid u mašini za malter

Baumit ThermoStep Rapid u mašini za malter.

Pod pre lakog betona

Pod sa svim instalacijama pre nalivanja lakog betona.

Pod sa lakim betonom

Pod sa lakim betonom.

Komentar(i) na ovaj članak