Vesti

Napredovanje izgradnje Amadea: završetak podzemnih parkinga

28 July 2008 - Komentari (0) Izgradnja

Napredovanje izgradnje Amadea: završetak podzemnih parkinga Izgradnja Amadea je dosta napredovala u zadnje 3 nedelje. Fokus je bio na izgradnji levog dela Amadea (Amadeo A1), odkako se iselila ekipa bušača. Drenažni sloj, temeljna ploča, hidroizolacija, armirano betonska ploča, armirano betonski zidovi i njihov hidroizolacioni sloj su sada kompletirani.

Napredovanje Amadea A1

Levi deo Amadea (A1) i desni deo (A2) su sada na istom nivou izgrađenosti: podzemni parkinzi su završeni. Sledi izgradnja prve armirano betonske ploče (prizemlje Amadea A2).

Amadeo A1 napredovanje izgradnje podzemnog parkinga 1

Amadeo A1 pogled sa strane rampe (koja tek treba da se napravi). Ulazak u parking se vidi na levoj strani fotografije.

Amadeo A1 napredovanje izgradnje podzemnog parkinga 2

Pogled na Amadeo A1 iz ulaza u parking. Zaštitni zid i hidroizolacija prate nagib rampe.

Amadeo A1 napredovanje izgradnje podzemnog parkinga 3

Pogled na Amadeo A1 iz Amadea A2.

Amadeo A1 napredovanje izgradnje podzemnog parkinga 4

Pogled na Amadeo A1 sa suprotne strane (Amadeo A2 je u pozadini).

Hidroizolacija i zaštitni zidovi

Delovi zidova koji se zasipaju zemljom su pokriveni su sa Index Testudo hidroizolacionim slojem. Zaštitni zid napravljen od pune cigle je ozidan preko hidroizolacionog sloja i služi kao zaštita od mehaničkog oštećenja u toku nasipanja i sleganja zemlje.

Amadeo zaštitni zid preko hidroizolacionog sloja u podzemnom parkingu 1

Hidroizolacioni sloj i zaštitni zid Amadea A2. Oni prate nagib rampe koja vodi u parking.

Amadeo zaštitni zid preko hidroizolacionog sloja u podzemnom parkingu 2

Veza između Amadeo A1 i A2.

Amadeo zaštitni zid preko hidroizolacionog sloja u podzemnom parkingu 3

Amadeo A1 uz ulicu (južna strana).

Prolaz za geotermalne sonde u podzemnom parkingu

Radimo zajedno sa Rehau na planiranju konekcije Raugeo sondi sa toplotnom pumpom koja će biti instalirana u podzemnom parkingu Amadea A1. Rehau nudi specijalni panel koji se stavlja u otvor u zidu kroz koji prolaze cevi sondi, obezbeđujući u isto vreme hidroizolacionu zaštitu.

Amadeo otvor u podzemnom parkingu za prolaz geotermalnih sondi 1

Amadeo otvor u podzemnom parkingu za prolaz geotermalnih sondi 2

Otvor u podzemnom parkingu za prolaz geotermalnih sondi gde će biti instalirana toplotna pumpa.

Komentar(i) na ovaj članak