Beodom partner: Armacell

Armacell logo

Kuće Beodom su izabrale Armacell izolaciona rešenja, za toplotnu i zvučnu izolaciju svih instalacija u svojim zgradama i za sprečavanje kondenzacije. Koristimo Armaflex AC za toplotnu izolaciju instalacija za grejanje i sanitarnu toplu vodu, i za sprečavanje kondenzacije kod cevi za hladnu vodu. Mi koristimo HT/Armaflex, specijalno napravljen za visoke temperature, za izolaciju cevi koje vezuju solarne kolektore sa ostalom instalacijom.

Armacell Armaflex AC detalj

Armacell Armaflex AC detalj (foto Beodom).

Darko Tanasijević demonstrira upotrebu Armaflexa ekipi Komba

Armacell predstavnik, Darko Tanasijević, demonstrira upotrebu Armaflexa ekipi Kombo(foto Beodom).

Keramički nož je najbolje sredstvo za sečenje izolacije Armaflex

Keramički nož je najbolje sredstvo za sečenje izolacije Armaflex (foto Beodom).

Armacell Armaflex AC završetak pre fitinga

Armacell Armaflex AC završetak pre Rehau fitinga na vertikalama za podno grejanje i sistemu fancoila (foto Beodom).

Rehau manifoldi za podno grejanje izolovani sa Armaflex AC

Rehau manifoldi za podno grejanje izolovani sa Armaflex AC (foto Beodom).

Armacell HT/Armaflex postavljen na bakrenim cevima

Armacell HT/Armaflex postavljen na bakrenim cevima za solarne kolektore (foto Beodom).

Armacell HT/Armaflex postavljen na vertikalama za solarne kolektore

Armacell HT/Armaflex postavljen na vertikalama za solarne kolektore (foto Beodom).

Predstavništvo u Srbiji

armacell, engineered foams
Darko Tanasijević, Sales and Market Representative
011 343 62 32
065 276 22 35
011 343 62 32
www.armacell.com