Vesti

Izlivanje Amadeove armirano betonske ploče prizemlja

04 August 2008 - Komentari (2) Izgradnja

Izlivanje Amadeove armirano betonske ploče prizemlja Armirano betonska ploča prizemlja A2 je završena! To je veliki pomak napred jer sa te ploče se dižu zidovi prvih stanova. Pravljenje ploče iziskuje puno vremena potrebnog za šalovanje i armiranje. Pošto se na ploču oslanja kompletna zgrada iznad, jake armirane grede moraju biti urađene i one nose svu težinu zgrade.

Pripremanje panela za šalovanje

Šalung ploče je uglavnom urađen od drvenih panela (blažujki). Na strani koja će biti izložena betonu, nanosi se sloj mešavine nafte da bi se spečilo upijanje vlage iz betona.

Premazivanje  panela sa mešavinom nafte

Premazivanje šalung panela sa mešavinom nafte.

Postavljanje šalunga za ploču

Šalung paneli se postavljaju na drvenu konstrukciju koja je osigurana sa metalnim podupiračima. Svi metalni podupirači su postavljeni na istu visinu i u velikom broju da bi držali celu ploču. Na mestima gde se ne uklapa ceo panel, za šalung su postavljene obične drvene daske.

Šalung ploče uračen sa drvenim panelima montiranim na drvenoj konstrukciji

Šalung ploče urađen sa drvenim panelima montiranim na drvenoj konstrukciji.

Metalni podupirači kao potpora šalungu ploče

Metalni podupirači kao potpora šalungu ploče.

Završen šalung Amadeove ploče

Šalung jednom završen.

Šalung stepenišnog dela u Amadeu

Pola stepenišnog prostora je pokriveno šalungom i predstavlja hodnik za pristup stepeništu za prvi sprat.

Metalni podupirači u parkingu Amadeo A2

Metalni podupirači za podršku šalunga izgledaju kao mala šuma u podzemnom parkingu.

Šalovanje stepeništa

Za šalovanje stepeništa, prvo je napravljena drvena rampa sa korektnim nagibom. Armatura je postavljena direktno na rampu. Posle toga, sa drvenim daskama je zašalovan svaki stepenik od parkinga do prizemlja.

Drvena rampa za šalung dela stepenica

Drvena rampa za šalung stepenica.

Šalung stepenica sa armaturom i drvenim daskama za svaki stepenik

Šalung stepenica sa armaturom i drvenim daskama za svaki stepenik.

Šalung zadnjih stepenika na stepenišnom prostoru

Šalung zadnjih stepenika na stepenišnom prostoru.

Pogled iz prizemlja na šalung stepeništa

Pogled iz prizemlja na šalung stepeništa.

Postavljanje armature

Ploča je debljine 25cm i armatura je urađena u 2 sloja. Prvi sloj je urađen od standardnih mreža postavljenih na plastične distancere. Drugi sloj je napravljen od jakih željeznih šipki, postavljenjih tako da formiraju nosive grede u ploči. Ove grede su postavljene na osnovu statičkog proračuna urađenog od strane našeg statičkog inženjera i nadzornog organa.

Prvi sloj aramature urađen od standardnih mreža na plastičnim distancerima

Prvi sloj aramature urađen od standardnih mreža na plastičnim distancerima.

Drvene kutije, vidljive u armaturi, predstavljaju šalung za vertikalne kanale kuda će se voditi kanalizacione i ostale cevi.

Drugi sloj armature je urađen formirajući i nosive grede u ploči

Drugi sloj armature je urađen formirajući i nosive grede u ploči.

Noseće grede u ploči povezuju potporne zidove u podzemnom parkingu. Neke od njih su veoma impresivne.

Noseće grede u Amadeo A2 ploči prizemlja

Noseće grede u ploči prizemlja.

Detalj nosećih greda u Amadeo A2 ploči prizemlja

Detalj nosećih greda u ploči prizemlja.

Nalivanje betona

Nalivanje betona je urađeno brzo zajedno sa MARMIL inženjering timom.

Početak nalivanja betona za Amadeo ploču

Početak nalivanja betona za ploču.

Nalivanje betona napreduje: nalivanje, raspoređivanje, ravnanje

Nalivanje betona napreduje: nalivanje, raspoređivanje, ravnanje.

Ravnanje betona ploče

Ravnanje betona ploče.

Posao završen!

Ploča je završena. Zbog izuzetno vrućeg dana, sušenje ploče je veoma brzo. Obezbedili smo polivanje betona vodom u popodnevnim satima da bi se sprečile eventualne naprsline.

Amadeo A2 armirano betonska ploča je završena

Amadeo A2 armirano betonska ploča je završena.

Amadeo A2 stepenice koje vode iz parkinga u prizemlje

Stepenice su takođe završene. Možemo ih sada koristiti za pristup prizemlju iz parkinga.

Komentar(i) na ovaj članak

04/12/2008

milena

2

Comment

beton

Beton bez aditiva protiv smrzavanja možete izlivati na minusu do 5-6 stepeni celzijusa.

Debljinu ploče utvrđuje statičar projekta na osnovu proračuna.

02/12/2008

enver

1

Comment

beton

trenutno ovih dana planiram raditi (betonirati)plocu pa me interesuje do kojeg minusa zraka smijem betonirati plocu i koja je optimalna debljina šalovanne armirane ploce hvala!!!!