Vesti

Izlivanje druge Amadeove armirano betonske ploče prizemlja

15 August 2008 - Komentari (0) Izgradnja

Izlivanje  druge  Amadeove armirano betonske ploče prizemlja Završili smo Amadeovu drugu ploču prizemlja. Ova ploča je specifična po tome što ima dva nivoa, gde će niži nivo ploče biti zasut zemljom. Takođe, ova ploča je jedan metar visočija od predhodne, tako da je jedna strana oslonjena na zid od POROTHERM-a. Ovde je izveštaj o ovoj interesantnoj realizaciji.

Šalovanje ploče

Kao i za predhodnu ploču, šalung je urađen od drvenih panela i daski, oslonjenih na drvenu konstrukciju. Konstrukcija je učvršćena sa metalnim podupiračima koji su postavljeni na prikladnu visinu. Nepravilan oblik parkinga zajedno sa razlikom u visini, čini šalovanje još složenijim.

Početak pozicioniranja drvene konstrukcije na metalne podupirače

Početak pozicioniranja drvene konstrukcije na metalne podupirače.

Pogled na šalung odozgo

Pogled na šalung sa gornje strane.

Koristimo dosta drvene građe za strukturu šalunga. Ta ista građa će biti ponovo iskorišćena za krov.

Napredovanje pri šalovanju

Napredovanje pri šalovanju. Može se primetiti razlika u visini između ljubičastih podupirača (niže postavljenih) i žutih (postavljenih na veću visinu).

Budući da se šalung spaja sa drugom stranom Amadea, vidi se razlika u visini između dve ploče. Razlika je 1 metar. Od vrha postojeće ploče do dna šalunga, razlika je samo 75cm jer je sama ploča debela 25cm. To predstavlja zid od tačno tri reda POROTHERM blokova koji treba ozidati između.

Spoj između dva dela Amadea

Spoj između dva dela Amadea. Visočija ploča će se nasloniti na zid koji razdvaja 2 strane.

Postavljenje armature

Zbog razlike u visini na ploči, postavljanje armature iziskuje mnogo više vremena. Spoj između dva nivoa mora biti specijalno ojačan. Za početak, prvi sloj armature je postavljen na niži deo ploče.

Prvi sloj armature na nižem delu ploče

Prvi sloj armature na nižem delu ploče.

Drugi sloj armature na nižem delu ploče

Drugi sloj armature na nižem delu ploče.

Drugi sloj armature na nižem i višem delu ploče

Drugi sloj armature na nižem i višem delu ploče.

Na spoju između nišeg i višeg nivoa, uvezane su specijalne armirane grede koje ojačavaju vezu između 2 dela.

Specijalne armirane grede koje ojačavaju vezu između 2 nivoa ploče

Specijalne armirane grede koje ojačavaju vezu između 2 nivoa ploče.

Širi pogled na vezu između 2 nivoa ploče

Specijalne armirane grede koje ojačavaju vezu između 2 dela ploče.

Izbegavanje toplotnih mostova

Pošto aramatura gornjeg dela ploče dolazi povrh 3 reda POROTHERM blokova, koji čine vezu sa drugim delom Amadea, ostavili smo 5cm prostora za postavljanje toplotne izolacije.

Postavljanje armature povrh 3 reda POROTHERM blokova koji čine vezu sa drugim delom Amadea

Postavljanje armature povrh 3 reda POROTHERM blokova koji čine vezu sa drugim delom Amadea.

Ploča koja je u toku šalovanja (Amadeo A1) je hladna ploča, i toplotna izolacija će biti postavljena na podovima stanova. Na strani Amadea A2, POROTHERM zid već predstavlja zid od stanova. Zbog toga je bilo neophodno da se izoluje ivica ploče, da bi se izbegao kontakt hladne ploče i unutrašnjosti stana. Izolacija je urađena sa Tarolitom od 5cm.

Izolacija  ivice ploče sa Tarolitom od 5cm

Izolacija ivice ploče sa Tarolitom od 5cm.

Izolacija elementa vertikalnog serklaža

Izolacija elementa vertikalnog serklaža.

Pogled iznutra na izolaciju ugaonog vertikalnog serklaža

Pogled iznutra na izolaciju ugaonog vertikalnog serklaža.

Pogled iz ptičije perspektive

Na kraju, sve je bilo spremno za nalivanje betona za ploču.

Predivan pogled, sa visine iznad Amadea, na šalung ploče spreman za beton

Predivan pogled, sa visine iznad Amadea, na šalung ploče spreman za beton.

Dolazak pumpe za beton

Prilaz za pumpu za beton ovog puta nije bio nimalo lak. Zbog kablova (telefonskih i električnih), bilo je nemoguće postaviti pumpu sa stane Amadea A1. Zbog toga je pumpa postavljena na drugu stranu, veoma blizu ivice Amadea A2, i maksimalno produžena da bi dostigla udaljeni deo ploče.

MARMIL inženjering sa svojim profesionalanim timom uspeo je veoma uspešno da izvede ovaj poduhvat.

Postavljanje pumpe za beton iz firme MARMIL inženjering iznad POROTHERM zidova Amadea A2

Postavljanje pumpe za beton iznad POROTHERM zidova Amadea A2.

Veliko crevo MARMIL inženjering pumpe za beton, maksimalno produžene na delu Amedea A1, preskačući iznad Amadea A2

Crevo pumpe za beton, maksimalno produžene na delu Amedea A1, preskačući iznad Amadea A2.

Perspektiva na artikulisanu ruku MARMIL inženjering pumpe za beton i kamion parkiran na ivici Amadea A2

Perspektiva na artikulisanu ruku pumpe za beton i kamion parkiran na ivici Amadea A2.

Nalivanje betona

Zbog nedovoljno optimalne pozicije pumpe za beton, raspoređivanje betona prema ivici šalunga je bilo teško.

Početak nalivanja betona na najudaljeniju poziciju koju je crevo od pumpe moglo dostići

Početak nalivanja betona na najudaljeniju poziciju koju je crevo od pumpe moglo dostići.

Raspoređivanje betona prema najudaljenijem kraju ploče

Raspoređivanje betona prema najudaljenijem kraju ploče.

Za najudaljeniji ugao ploče koju crevo pumpe nije moglo dostići, MARMIL inženjering je direktno nalivao beton iz miksera.

MARMIL inženjering kamion mikser spreman za nalivanje betona na najudaljeniji kraj ploče na Amadeu A1

MARMIL inženjering mikser spreman za nalivanje betona na najudaljeniji kraj ploče na Amadeu A1.

MARMIL inženjering mikser naliva beton na najudaljeniji kraj ploče na Amadeu A1

MARMIL inženjering mikser naliva beton na najudaljeniji kraj ploče na Amadeu A1.

Ravnanje betona na nižem delu ploče

Ravnanje betona na nižem delu ploče.

Jednom kada je niži deo ploče urađen, šalung za gornji deo je brzo postavljen, da bi se nastavilo nalivanje betona na predelu spoja.

Postavljanje šalunga na gornji deo ploče pre nalivanja betona na na predelu spoja

Postavljanje šalunga na gornji deo ploče pre nalivanja betona na predelu spoja.

Posao završen!

Rad je nastavljen do kasno naveče tog dana zbog čega se specijalno zahvaljujemo timu iz MARMIL inženjeringa i našem timu predanih radnika za njihove dodatne napore.

Ploča Amadeo A2 sledećeg jutra

Ploča Amadeo A2 sledećeg jutra.

Veza sa POROTHERM zidom i Tarolit 5cm kao toplotni prekid

Veza sa POROTHERM zidom i Tarolit 5cm kao toplotni prekid.

Komentar(i) na ovaj članak