Vesti

Podizanje zidova podzemnog parkinga za Amadeo II

22 October 2009 - Komentari (3) Izgradnja

Podizanje zidova podzemnog parkinga za Amadeo II Završili smo zidove podzemnog parkinga za prvi deo Amadea II. Posao je urađen u etapama, šalovan je prvo jedan deo zidova, nalit beton, potom skinuta oplata i nastavljen na isti način ostatak zidova. Rad sada napreduje na šalovanju za armirano betonsku ploču iznad zidova parkinga i na pripremi terena za drugi deo Amadea II.

Početak od temeljne ploče

Rad na zidovima podzemnog parkinga počinje od ankera ostavljenih da izlaze iz armirano betonske ploče. Armatura u zidovima mora biti povezana sa onom iz temeljne ploče da bi se ostvarila stabilnost objekta.

Debljina temeljne ploče

Impresivna debljina armirano betonske ploče: 40cm + 5cm zaštitne ploče iznad hidro-izolacije.

Ankeri koji vire iz temeljne ploče

Ankeri koji vire iz temeljne ploče na koje se povezuje armatura betonskih zidova.

Veza između 2 dela Amadea II

Amadeo II se satoji od dva dela (A3 i A4) sa denivelacijom oko 1 metar između njih. Počeli smo sa nižim delom (A4). Na strani gde se spajaju 2 dela, napravili smo prvo zid na koji će se osloniti temeljna ploča A3. Ovaj zid je visine oko 1 metar i debljine 40 cm.

Šalovanje zida između A3 i A4

Šalovanje zida za vezu između A3 i A4.

Ovaj zid je posebno armiran sa jakim šipkama uvezanim tako da čine mrežu. Mali drveni komadi su postavljeni da bi se obezbedila debljina zida i da bi se šalung sa obe strane održao na predviđenom rastojanju, dok je uvezivanje urađeno na regularnom odstojanju sa jakom čeličnom žicom koja drži dva šalunga zajedno. U toku nalivanja betona, pritisak tog betona na šalung na obe strane je veoma jak i proporcionalan visini zida.

Unutar šalunga za zid između A3 i A4

Unutar šalunga za zid između A3 i A4.

Svaka strana šalunga je urađena od drvenih panela, ojačanih na regularnom rastojanju sa debelim drvenim gredama. Dodatna podrška je postavljena na visočijem delu šalunga da bi se osigurao od jakog pritiska betona.

Jedna od spoljnih strana šalunga za zid između A3 i A4

Jedna od spoljnih strana šalunga za zid između A3 i A4.

Na kraju nalili smo beton na ovaj zid i time završili prvu etapu.

Spremni za nalivanje betona za zid između A3 i A4

Spremni za nalivanje betona za zid između A3 i A4.

Nalivanje betona za zid između A3 i A4

Nalivanje betona za zid između A3 i A4.

Nastavak zidova

Posle ove prve etape, nastavili smo sa ostalim zidovima. Zidovi su debeli 20cm i armirani standardnom mrežom. Na pojedinim mestima imamo vertikalne stubove koji su deblji i armirani sa jakim čeličnim šipkama. Ispod je napredak prikazan slikama.

Nastavak armiranja zidova parkinga

Nastavak armiranja zidova parkinga.

Napredak na zidovima parkinga

Napredak na zidovima parkinga: šalung druge etape je skinut.

Nalivanje betona za vreme treće etape na zidovim parkinga za Amadeo II

Nalivanje betona za vreme treće etape na zidovim parkinga za Amadeo II.

Šalovanje zadnje etape podizanja zidova parkinga

Šalovanje zadnje etape podizanja zidova parkinga za Amadeo II.

Središnji stubovi

Imamo 2 potporna stuba postavljena na istoj osi u parkingu. Oni su urađeni u zadnjoj etapi.

Potporni srednji stubovi u podzemnom parkingu Amadea II

Potporni srednji stubovi u podzemnom parkingu Amadea II.

Skidanje šalunga kao deo zadnje etape na zidovima podzemnog parkinga za Amadeo II

Skidanje šalunga kao deo zadnje etape na zidovima podzemnog parkinga za Amadeo II.

Hidro-izolacija zidova

Kako je napredovao rad na zidovima, tako smo napredovali i sa postavljanjem hidro-izolacije. Kako se jedan zid završi, mi ga pređemo sa bitumenskim prajmerom, zavarimo hidro-izolaciju i ozidamo zid od pune opeke koji služi za njenu zaštitu od eventulanih oštećenja u toku nasipanja zemlje nazad. Jedna veoma važna stvar kod postavljanja hidro-izolacije na zidove je varenje membrane sa zidova sa onom koja je stavljena ispod temeljne ploče i koja je za tu namenu ostavljena šira.

Instaliranje hidro-izolacije na zidove podzemnog parkinga Amadea II

Instaliranje hidro-izolacije na zidove podzemnog parkinga Amadea II. Pažnja posvećena povezivanju membrane sa zidova sa onom iz temeljne ploče.

Hidro-izolacija i zid od opeke na podzemnom parkingu Amadea II - 1

Hidro-izolacija i zid od opeke na podzemnom parkingu Amadea II - 2

Hidro-izolacija i zid od opeke na podzemnom parkingu Amadea II. Drenažne cevi su postavljene takođe.

Komentar(i) na ovaj članak

30/10/2009

milena

3

Comment

kom

Poštovani Vladimire,

Varenje se vrši sa gorionikom i čovek u ruci ima špartlu kojom osigurava da je spoj perfektno slepljen.
Drenažne cevi služe za odvod eventualne podzemne i ostale vode čiji nivo može da poraste u kišnom periodu. Cevi su crne boje sa perforiranim gornjim delom (vidite ih na predzadnjoj slici) i one se spajaju na kišnu kanalizaciju.
Cevi koje vidite na zadnjoj slici jesu kanalizacione cevi koje odvode eventualnu vodu iz rešetki parkinga koja se može javiti ukoliko neko pere automobil ili u toku zime ukoliko automobili na točkovima unesu sneg. U šljunku ispod zatrpane su drenažne cevi. Pozdrav

26/10/2009

Vladimir

2

Comment

p.s.

U članku "Postavljanje Index Testudo hidroizolacionog sloja na zidovima parkinga" se jasno vidi da se varenje izolacije vrši gorionikom, slepljivanjem. Sada mi to nešto drugačije izgleda, ili se možda varam?
Poz.

26/10/2009

Vladimir

1

Comment

kom

Jedva dočekah ovu epizodu:) Varenje izolacije na zidu za podlogu? Čime? Ne vidim šta čovek drži u desnoj ruci.
Ne razumem baš za šta služe drenažne cevi. Šta odvode i gde? Liče mi na obične kanalizacione cevi.
Puno pozdrava, Vlada