Vesti

Izgradnja armirano-betonske ploče za Amadeo II - drugi deo

01 November 2009 - Komentari (2) Izgradnja

Izgradnja armirano-betonske  ploče za Amadeo II -  drugi deo Napredovali smo na drugom delu Amadea II (A3). Temeljna ploča od A3 je sa jedne strane oslonjena na zajednički zid sa A4. Vreme nam je dozvolilo da izbegnemo blatnjavu zemlju. Od zemlje, rad se odvija u nekoliko slojeva: drenaža, mršava ploča, hidro-izolacija, zaštitna ploča, armatura i na kraju beton temeljne ploče. Sada ćemo biti u mogućnosti da napredujemo na A3 i A4 paralelno.

Drenažni sloj

Počeli smo rad sa sitnijim peskom na zemlji i njime smo popunili prostor do zajedničkog zida sa A4. Potom, nasuli smo debeo sloj šljunka. Pošto smo poravnali i sabili taj sloj, uradili smo šalung za mršavu ploču.

Drenežni sloj za Amadeo II drugi deo - 1

Drenežni sloj za Amadeo II drugi deo - 2

Priprema drenežnog sloja za Amadeo II drugi deo.

Mršava ploča

Nalivanje betona za mršavu ploču je urađeno sa MARMIL inženjeringom. Marmil tim je bio veoma vičan da stabilizuje malu betonsku pumpu na nezgodnoj konfiguraciji našeg terena.

Nalivanje betona za mršavu ploču za drugi deo Amadea II  - 1

Nalivanje betona za mršavu ploču za drugi deo Amadea II - 2

Nalivanje betona za mršavu ploču za drugi deo Amadea II - 3

Nalivanje betona za mršavu ploču za drugi deo Amadea II.

Mršava ploča za drugi deo Amadea II je završena

Mršava ploča za drugi deo Amadea II je završena.

Hidro-izolacija i armiranje

Maksimalno iskoristivši dane sa dobrim vremenom, hidro-izolacioni prajmer je nanesen preko ploče sledeći dan i dan posle toga urađena su 2 sloja hidro-izolacije i preko zaštitna ploča. To nam je omogućilo da krenemo sa postavljanjem i vezivanjem armature za armirano-betonsku ploču.

Postavljanje armature za armirano betonsku ploču za Amadeo II - 1

Postavljanje armature za armirano betonsku ploču za Amadeo II - 2

Postavljanje armature za armirano betonsku ploču za Amadeo II.

Kao i na prvom delu, temeljna ploča je 40cm debela i armatura je postavljena u dva sloja razdvojena sa tzv. jahačima-distancerima. Koristili smo standardne mreže i dodatne šipke gde se oslanjaju nosivi elementi.

Postavljanje armature za armirano betonsku ploču Amadeo II - 3

Postavljanje armature za armirano betonsku ploču Amadeo II - 4

Postavljanje drugog sloja armature.

Na strani A4 (delu Amadea II koji je već urađen), armatura je posebno ojačana pošto ploča od A3 naleže na zajednički zid, oko 1 metar iznad zemlje..

Ojačanje šalunga sa strane A4

Ojačanje šalunga sa strane A4.

Nalivanje betona

MARMIL Inženjering poslao nam je novu pumpu za nalivanje betona za temeljnu ploču.

MARMIL Inženjering nova pumpa spremna za nalivanje betona

MARMIL Inženjering nova pumpa spremna za nalivanje betona.

Kamion sa betonom naliva beton u pumpu

Kamion sa betonom naliva beton u pumpu.

Ova temeljna ploča je jednostavnog pravougaonog oblika i manja je od one koju smo ranije uradili za A4.

Nalivanje betona za Amadeo II temeljnu ploču - 1

Nalivanje betona za Amadeo II temeljnu ploču - 2

Nalivanje betona za Amadeo II temeljnu ploču.

Imamo video koji pokazuje proces nalivanja i ravnanja betona. Na snimku možete primetiti radnika sa malom metalnom šipkom. On njome jednostavno proverava debljinu ploče.

Završena ploča

Armirano-betonska ploča na drugom delu Amadea II (A3)

Armirano-betonska ploča na drugom delu Amadea II (A3).

Veza između  2 strane Amadea II

Veza između 2 strane Amadea II : A3 armirano-betonska ploča i zajednički zid sa A4.

Komentar(i) na ovaj članak

16/11/2009

milena

2

Comment

Re: Izgradnja armirano-betonske ploče za Amadeo II - drugi deo

Zaštitna ploča je samo 5cm debela i treba joj dan dva da se osuši i radovi se mogu nastaviti.

13/11/2009

Vladimir

1

Comment

Re: Izgradnja armirano-betonske ploče za Amadeo II - drugi deo

Znači, mršava ploča, posle 2 dana hidroizolacija, odmah nakon toga zaštitna ploča. Koliko njoj treba da se stabilizuje da bi se radovi dalje nastavili?
Poz.