Beodom partner: Wienerberger

Wienerberger logo

Kuće Beodom grade sa Wienerberger POROTHERMom. POROTHERM obezbeđuje odličnu prirodnu toplotnu izolaciju zajedno sa visokom toplotnom inercijom. Komfor je optimalan zimi kao i u leto sa manjim utroškom energije. Zgrade napravljene od POROTHERM bloka su masivnije, zdravije, dugotrajnije i njihova vrednost raste sa vremenom.

POROTHERM 38 S P+E PLUS, POROTHERM 30 S P+E PLUS i POROTHERM 10 P+E

Wienerberger nudi širok spektar proizvoda kao što su proizvodi prikazani gore koje koriste Kuće Beodom. POROTHERM 38 S P+E PLUS za spoljne nosive zidove, POROTHERM 30 S P+E PLUS za spoljne/unutrašnje nosive zidove i POROTHERM 10 P+E za interne pregradne zidove. POROTHERM sistem uključuje specijalne ugaone elemente za vertikalne serklaže koji su kombinovani sa toplotnom izolacijom koja sprečava toplotne mostove.

Šta je POROTHERM ?

Porotherm 38 specifikacije

POROTHERM je moderni veliki opeka blok koji omogućava izgradnju spoljnih zidova bez potrebe za dodatnom izolacijom. Performansa zida napravljenog od POROTHERM 38 S P+E PLUS sa izolacionim malterom je odlična (U=0.35 W/m²K). Monolitni spoljni zid se sastoji od samo jednog graćevinskog materijala. Malter se postavlja samo na horizontalne spojeve blokova.

Usporedba bloka Porotherm 38 i klasičnog bloka

Usporedba zida ozidanog sa POROTHERM 38 opekom i drugog ozidanog sa klasičnim giter blokom (izvor Wienerberger).

Zdrava gradnja

Zgrada napravljena od POROTHERM opeke je veoma zdrava za stanovanje. Mnogobrojne pore na opeci omogućavaju razmenu vlažnosti između unutrašnjosti kuće i spoljne okoline obezbeđujući difuziju pare. To znači da nema vlage/buđi u unutrašnjosti kuće niti na zidovima. Odsustvo štetnih materija u POROTHERM opeci osigurava zdravu životnu klimu i stanovanje.

Komfor

POROTHERM upija prirodnu energiju sunca kao i toplotu proizvedenu unutar zgrade. Tu absorbovanu toplotu ispušta kasnije u unutrašnjost prostorija kada unutrašnja temperatura opadne. Znači postoji ušteda toplotne energije pošto su temperaturne promene izbalansirane upijanjem i ispuštanjem toplote. Zimi, vaš dom zadržava komfornu toplotu a leti je ugodno hladan. Velika inercija POROTHERM opeke obezbeđuje mnogo veći komfor leti nego bilo koji lagani izolacioni materijal.

Osnovni faktor termičkog komfora je u stvari unutrašnja površinska temperatura zidova. Temperatura na površini zidova koja je mnogo niža od sobne temperature uzrokuje neugodan osećaj. Vrhunska termička svojstva POROTHERM opeke uzrokuju veću površinsku temperaturu zidova i prema tome mnogo veći termički komfor.

I na kraju, činjenica da POROTHERM opeka upija unutrašnju vlagu i brzo je oslobađa znači da površina zidova ostaje suva u svim sezonama i obezbeđuje ugodnu unutrašnju klimu.

Otpornost na sile zemljotresa

Srbija je seizmički aktivno područje i kuća treba biti propisno ozidana da bi bila bezbedna za stanovanje. Blokovi od opeke sami po sebi imaju veliku mehaničku čvrstoću i odlična veza sa malterom omogućava uvećanu sigurnost u slučaju zemljotresa.

Sem toga, blok POROTHERM 38 S P+E PLUS je specijalno dizajniran od strane Wienerberger-a da odoli silama potresa. Blok poseduje inovativnu rešetku, koja pokriva šupljinu u koju se sipa malter koji pojačava vezu između dva bloka (vidi prikaz dole). Ovaj sistem omogućava fantastičnu koheziju čitave zgrade.

Porotherm S P+E PLUS sistem otpornosti prema zemljotresu

Detalji POROTHERM 38 S P+E PLUS sistema otpornosti prema zemljotresu (izvor Wienerberger).

Predstavništvo u Srbiji

Wienerberger Bačka d.o.o.
Kulski put 15, Mali Iđioš 24321, Serbia
+381 (24) 730-100
www.wienerberger.rs