Vesti

Priprema terena za Amadeo II

07 September 2008 - Komentari (0) Izgradnja

Priprema terena za  Amadeo II Upravo smo završili pripremu placa za naš sledeći projekat Amadeo II. Neophodno je da prvo uradimo sav potrebni iskop terena da bi mogli nastaviti za geotermalnim bušenjem za oba Amadea I i II. Moramo da izbušimo 9 vertikalnih bušotina na placu. Bager je radio na iskopu terena više od nedelju dana.

Amadeo II

Amadeo II će biti pored Amadea i biće vrlo sličan po obliku i dizajnu. Cilj nam je da održimo kompletnu harmoniju u ovom kraju. Amadeo II će se sastojati o 2 nezavisna dela sa malom denivelacijom između njih. Praktično sledimo prirodni nagib terena.

Pregled Amadea i Amadea II

Pregled Amadea i Amadea II.

Početak kopanja

Zbog podzemnog parkinga koji ćemo raditi u Amadeu II, i uzimajući u obzir debljinu temeljne ploče, kopanje će morati biti izvedeno od 1 do 4 metra dubine. Kopanje je trajalo malo više od nedelju dana.

Početak kopanja terena za Amadeo II, pored Amadea

Početak kopanja terena za Amadeo II, pored Amadea.

Priprema terena za Amadeo II - 01

Priprema terena za Amadeo II - 02

Priprema terena za Amadeo II.

Priprema terena za Amadeo II sa zgradom Amadeo u pozadini

Priprema terena za Amadeo II sa zgradom Amadeo u pozadini.

Raščišćavanje terena

Naša mala baraka je morala biti razmontirana da bi bager mogao da uradi iskop. Sada koristimo podzemni parking kao privremeni smeštaj.

Raščišćavanje terena za Amadeo II iskop - 1

Raščišćavanje terena za Amadeo II iskop - 2

Raščišćavanje terena za Amadeo II iskop.

Završetak posla

Zadnji deo iskopa najbliži Amadeu.

Zadnji deo iskopa najbliži Amadeu - 1

Zadnji deo iskopa najbliži Amadeu - 2

Zadnji deo iskopa najbliži Amadeu.

Nasuli smo nešto zemlje oko Amadea sada kada je završen podzemni parking.

Nasipanje zemlje oko Amadea

Nasipanje zemlje oko Amadea.

Posao završen!

Iskop je završen. Sa prvog sprata Amadea, imamo divan pogled na teren.

Iskop je završen za Amadeo II

Iskop je završen za Amadeo II.

Komentar(i) na ovaj članak