Vesti

Zidanje prvih POROTHERM zidova za Amadeo

10 August 2008 - Komentari (1) Izgradnja

Zidanje prvih POROTHERM zidova za Amadeo Zajedno sa napredovanjem armature na Amadeovoj drugoj ploči prizemlja, počeli smo zidanje sa POROTHERM blokovima. Ovo je prava nagrada posle meseci betona i željeza. POROTHERM je lep i lako je zidati sa njim. Ako je teško objasniti šta to znači gradnja sa kvalitetom, jednostavan pogled na POROTHERM zid govori vam više od hiljadu reči....

Wienerberger POROTHERM i Baumit ThermoMörtel 50

U predhodnih nekoliko nedelja primili smo nekoliko isporuka POROTHERM blokova različitih veličina. Spoljni zidovi se grade sa POROTHERM 38 S P+E PLUS, unutrašnji nosivi zidovi sa POROTHERM 30 S P+E PLUS i pregradni zidovi se grade sa POROTHERM 8 P+E. POROTHERM 8 P+E se takođe koristi zajedno sa ugaonim vertikalnim serkažima, kao što ćemo kasnije videti.

Isporuka POROTHERM-a na Amadeo placu

Isporuka POROTHERM-a na Amadeo placu.

Dodatno isporuci POROTHERM-a, primili smo, na vreme pre početka gradnje, zahvaljujući Baumit naporima, termoizolacioni malter za horizontalne spojeve između redova POROTHERM-a. Baumit ThermoMörtel 50 je među najboljim malterima koji se mogu koristiti pri zidanju sa POROTHERM-om. Bitno utiče u održavanju toplotnih karakteristika POROTHERM-a sprečavajući nastajanje toplotnih mostova na horizontalnim spojevima. Za Amadeo nam je potrebno oko 550 džakova ThermoMörtela.

Korišćenje ThermoMörtela 50 nije toliko često u Srbiji, gde se najviše koristi POROTHERM 30 S P+E PLUS, i to najčešće sa običnim malterom (bez dodatnog toplotnog svojstva).

Isporuka Baumit ThermoMörtel 50 u Amadeovom podzemnom parkingu

Isporuka Baumit ThermoMörtel 50 u Amadeovom podzemnom parkingu.

Početak prvog zida između dve strane Amadea

Zajednički zid između dve strane Amadea je ozidan sa POROTHERM 30 S P+E PLUS. Najpre smo počeli ovaj zid jer se na njega naslanja armirana ploča prizemlja od Amadea A1. Ova ploča naleže na zid posle tri reda blokova.

Na uglu svakog zida, koristimo specijalne ugaone elemente za vertikalne serklaže. Počeli smo sa pozicioniranjem prvog ugaonog elementa. Kada se ovaj elemenat vezuje sa spoljnim POROTHERM 38 zidom, 5cm toplotne izolacije i POROTHERM 8 se koriste da bi se sprečili toplotni mostovi.

Pozicioniranje prvog ugaonog elemanta za izgradnju vertikalnih serklaža

Pozicioniranje prvog ugaonog elemanta za izgradnju vertikalnih serklaža.

Veza ugaonih elemenata sa POROTHERM 38 spoljnim zidom, sa toplotnom izolacijom (tek treba da se postavi) i POROTHERM-om 8

Veza ugaonih elemenata sa POROTHERM 38 spoljnim zidom, sa toplotnom izolacijom (tek treba da se postavi) i POROTHERM-om 8. Ovo sprečava pojavu toplotnih mostova.

Od ugaonog elementa, počinje red POROTHERM 30 blokova. Baumit ThermoMörtel 50 se koristi za horizontalne spojeve. Slično lego sistemu, POROTHERM sistem čini da se izbegnu vertikalni spojevi između blokova.

Početak prvog reda POROTHERM-a 30 sa Baumit ThermoMörtel 50 malterom za horizontalne spojeve

Početak prvog reda POROTHERM-a 30 sa Baumit ThermoMörtel 50 malterom za horizontalne spojeve.

Nosivi POROTHERM blokovi koje koristimo imaju antisezmička svojstva koja je specijalno razvio Wienerberger za bezbednost u slučaju zemljotresa. Između svaka dva bloka postoji prazan "džep" koji se zaliva sa malterom da bi se ojačala veza između blokova. Tako da, kako zid sa POROTHERM-om napreduje, taj "džep" se najpre puni sa malterom pre postavljanja drugog reda blokova.

Punjenje antisezmičkog

Punjenje antisezmičkog "džepa" između svaka dva bloka.

Prva linija je sada ozidana, dotičući sledeći vertikalni serklaž na uglu stepeništa.

Prvi red zida sa POROTHERM 30 je ozidan

Prvi red zida sa POROTHERM 30 je ozidan.

Nastavljanje sa drugim redom POROTHERM-a

Da bi počeli drugi red sa POROTHERM-om, postavljamo ugaoni serklažni elemenat na vrh predhodnog, okrenut za ugao od 90 stepeni. POROTHERM se onda postavlja na sloj maltera, povrh prvog reda blokova.

Postavljanje drugog serklažnog elementa okrenutog u odnosu na predhodni za 90 stepeni i punjenje antisezmičkog

Postavljanje drugog serklažnog elementa okrenutog u odnosu na predhodni za 90 stepeni i punjenje antisezmičkog "džepa" sa malterom.

Pravilno postavljanje bloka POROTHERM 30 na drugom redu zida

Pravilno postavljanje bloka POROTHERM 30 na drugom redu zida.

Postavljanje  POROTHERM 30 bloka na sloj maltera

Postavljanje POROTHERM 30 bloka na sloj maltera.

Na kraju, 3 reda POROTHERM zida su urađena. Ploča od Amadeo A1 će doći povrh ovog zida.

Prva 3 reda sa blokom POROTHERM 30 na koje će se nasloniti ploča prizemlja Amadea A1

Prva 3 reda sa blokom POROTHERM 30 na koje će se nasloniti ploča prizemlja Amadea A1.

Isti zid slikan sa Amadeo A1, na drugoj strani

Isti zid slikan sa Amadeo A1, na drugoj strani.

Početak prvog spoljnog zida sa blokom POROTHERM 38

Kao i za predhodni zid, počeli smo sa postavljenjem ugaonog elementa za serklaž. Ugaoni elemenat je manji od bloka POROTHERM 38 što omogućava da se postavi 5cm toplotne izolacije i blok POROTHERM 8 oko njega.

Početak spoljnjeg zida od bloka POROTHERM 38 sa ugaonim elementom za serklaž

Početak spoljnjeg zida od bloka POROTHERM 38 sa ugaonim elementom za serklaž.

Zidanje prvog reda sa blokom POROTHERM 38 na ploči

Zidanje prvog reda sa blokom POROTHERM 38 na ploči.

Punjenje antisezmičkog

Punjenje antisezmičkog "džepa" između blokova.

Prvi red zida sa POROTHERM 38 je ozidan, dotičući ugaoni elemenat na uglu stepeništa

Prvi red zida sa POROTHERM 38 je ozidan, dotičući ugaoni elemenat na uglu stepeništa.

Postavljanje  elementa za serklaž u drugom redu okrenutog za 90 stepeni u odnosu na predhodni

Postavljanje elementa za serklaž u drugom redu okrenutog za 90 stepeni u odnosu na predhodni.

Zidanje drugog reda sa POROTHERM-om 38

Zidanje drugog reda sa POROTHERM-om 38.

Spoljnji zid na kraju radnog dana

Spoljnji zid na kraju radnog dana.

Zidanje sa POROTHERM-om je izvanredno. Napravljeni zid je masivan i obezbeđuje kao celina odličnu toplotnu izolaciju i toplotnu inerciju. Naravno, pošto se ne postavlja dodatni sloj toplotne izolacije, postoji nekoliko manjih detalja koji se tiču toplotnih mostova na koje obavezno treba obratiti pažnju. Objasnićemo ih u sledećem članku.

Komentar(i) na ovaj članak

16/02/2010

Anonymous

1

Comment

Re: Zidanje prvih POROTHERM zidova za Amadeo

Dragi kolege da bi se bavili gradjevinom nije dovoljno povrsno nesto nauciti o materijalu vec tu morate imati znanje na zavidnom niviou uopste u gradjevini kako bi se pojavili na sajtu i nesto ovako prezentirali , ovde za sada imate mnogo manjkavosti koje na zalost za sada vide samo gradjevinci , a investitor ce videti kada to bude kasno .
Oprostite , ali sam prosto morao ovo da vam kazem da bi sto pre ovaj sajt azurirali