Discover Biodom

Biodom

O nama

Beodom.com objavljuje novosti i obrazovni materijal iz oblasti građevinarstva, obnovljive energije i energetske efikasnosti u Srbiji.
Copyright Ecovolve S.A.S. 2006-2013.

Pre postanka platforme za sadržaj, beodom.com je bio web sajt kompanije Kuće Beodom koja je napravila 2 prve nisko-energetske zgrade u Srbiji i počela edukacioni rad koji mi nastavljamo danas.