Edukacija

Povezivanje geotermalne toplotne pumpe sa vertikalnim sondama

18 September 2009 - Komentari (0) Izgradnja

Povezivanje geotermalne toplotne pumpe sa vertikalnim sondama U predhodnom članku , objasnili smo bušenje i instalaciju vertikalnih geotermalnih sondi u bušotine. Sada ćemo opisati povezivanje, od sondi, do geotermalne toplotne pumpe postavljene u tehničkoj prostoriji unutar zgrade. Prvi korak je uraditi nastavak za svaku sondu i taj nastavak sprovesti kroz zemlju do mesta gde ulazi u zgradu.

Kopanje kanala za prolaz nastavaka za sonde

Geotermalne sonde su postavljene ispod objekta. Sve sonde treba dovesti sa strane gde će zajedno ući u podzemni parking. Od svake pojedinačne sonde do mesta gde ulazi u zgradu, sonda je produžena i taj produžetak je ukopan u kanal dubine oko 1 metar.

Kanali za prolaz produžetaka sondi

Kanali za prolaz produžetaka sondi (foto Beodom).

Spajanje 2 petlje svake sonde u jednu

Svaka Raugeo sonda je napravljena od 2 nezavisne petlje u U-obliku pozicionirane u 2 perpendikularna plana. Jedna petlja je 200 metara dugačka (100 metara dole i 100 metara nazad gore). Znači jedna Raugeo sonda u dužini od 100 metara je u stvari napravljena od 400 metara PE-Xa cevi.

Dve nezavisne petlje formiraju Raugeo geotermalnu sondu

Dve nezavisne petlje formiraju Raugeo geotermalnu sondu (foto Beodom).

Ove 2 petlje od jedne sonde su spojene zajedno u jednu petlju. Prema tome, za 5 sondi, imamo 5 petlji. Cevi koje se koriste za spajanje 2 petlje sonde su identične cevima same sonde, osim što imaju veći promer da bi se obezbedio veći protok.

Spajanje 2 petlje jedne od geotermalnih sondi u jednu petlju

Spajanje 2 petlje jedne od geotermalnih sondi u jednu petlju (foto Beodom).

Od svake petlje, 2 cevi se moraju podeliti na hladnu i toplu cev. U grejnom režimu, hladni glikol će iz toplotne pumpe ući u hladnu cev, procirkulisati u podzemnoj petlji, i potom se zagrejan vratiti nazad kroz toplu cev petlje. U režimu hlađenja, dešava se upravo obrnuto. Glikol će prvo izaći topao, i ohladiti se posle cirkulacije u podzemnoj petlji.

Iz ovog razloga, važno je odvojiti hladne cevi od toplih, ostavljajući dovoljno razmaka između njih. Ukoliko to nije moguće zbog konfiguracije placa, cevi moraju biti izolovane da bi se sprečili gubici toplote usled blizine hladnih i toplih cevi. Ovo rešenje smo mi uradili.

Cevi za spajanje moraju biti izolovane

Cevi za spajanje moraju biti izolovane da bi se sprečili gubici toplote (foto Beodom)

Varenje spojeva sa ElectroFusion fitinzima

Svaka konekcija između 2 cevi je veoma kritična tačka. Curenje ne sme da se desi pošto će cevi biti ukopane u zemlju. To je razlog zbog čega se svaka konekcija radi veoma pažljivo sa proverenim sistemom koristeći Plasson ElectroFusion Fittings.

Plasson Electrofusion Fittings

Plasson Electrofusion Fitting

Plasson Electrofusion Fittings (fotos Beodom).

Ovi fitinzi su specijalno dizajnirani za bezbedno spajanje polietilenskih cevi. Oni funkcionišu tako što tope materijal sa električnom strujom i to se elektronski kontroliše sa posebnim uređajem. Budući da je sve automatizovano, nema mesta za grešku operatora.

Električni generator i kontrolni uređaj za elektrofuziju fitinga

Električni generator i kontrolni uređaj za elektrofuziju fitinga (foto Beodom).

Elektrofuzija fitinga u toku

Elektrofuzija fitinga u toku (foto Beodom).

Dole je video pokazujući korake elektrofuzije fitinga. Čišćenje dela cevi koji ulazi u fiting je veoma važan korak. Taj deo je skraćen na videu ali operater našeg instalatera Kombo radi veoma temeljit posao koji ukazuje na pravi profesionalizam.

Ulazak u zgradu

Postoje dve mogućnosti ulaska u zgradu. Iz zemlje, prolazeći kroz izolaciju i armirano betonsku temeljnu ploču, ili sa strane, kroz armirano betonski zid. Druga opcija je lakša za implementaciju i mi smo tu odabrali. Prostor za prolaz sondi je bio ostavljen u zidu na planiranoj poziciji.

Pet geotermalnih sondi ulazi u Amadeo podzemni parking

Pet geotermalnih sondi ulazi u Amadeo podzemni parking. Postoji 5 petlji koje čine 10 cevi (foto Beodom).

Cevi sondi su prošle kroz zaštitne cevi i preostali prostor je ispunjen betonom. Potom, nekoliko slojeva hladne hidroizolacije su naneseni preko betona i prostora između sondi.

Hidroizolacija prolaza sondi u unutrašnjost zgrade

Hidroizolacija prolaza sondi u unutrašnjost zgrade (foto Beodom).

U zgradi, krajevi svake petlje su skupljeni zajedno na nosač učvršćen na zid i povezan sa dva velika manifolda. Jedan manifold je za izlazeći protok iz toplotne pumpe prema podzemnim petljama, i drugi za dolazeći protok iz podzemnih petlji.

Grupisanje kraja svake petlje u 2 grupe

Grupisanje kraja svake petlje u 2 grupe na 2 manifolda (foto Beodom).

Veza sa toplotnom pumpom

Na kraju, svaki manifold je povezan sa toplotnom pumpom. U našem slučaju prošli smo kroz jedan zid jer je toplotna pumpa postavljena sa druge strane.

Povezivanje manifolda sa toplotnom pumpom

Povezivanje manifolda sa toplotnom pumpom (foto Beodom).

Vaillant geotermalna toplotna pumpa GeoTHERM VWS 300/2 povezana sa geotermalnim sondama

Vaillant geotermalna toplotna pumpa GeoTHERM VWS 300/2 povezana sa geotermalnim sondama (foto Beodom).

U drugom članku, zaronićemo u funkcionisanje geotermalnog sistema i distribucije. Do tada, možete uživati dole kratku posetu geotermalnoj instalaciji.

Komentar(i) na ovaj članak