Edukacija

Zorka Opeka KLIMABLOC: obećani novi konkurent POROTHERM-u

04 October 2008 - Komentari (22) Izgradnja

Zorka Opeka KLIMABLOC: obećani novi konkurent POROTHERM-u Zorka Opeka, već poznata u Srbiji po fasadnoj opeci i drugim proizvodima od pečene gline, lansirala je novu liniju proizvoda pod nazivom KLIMABLOC. Ovi novi blokovi namenjeni su izgradnji zidova kojima ne treba nikakav dodatni termo-izolacioni materijal, kao Wienerberger POROTHERM. KLIMABLOC je austrijski dizajn i tehnologija i ima sve da uzdrma srpsko tržište.

Razvoj KLIMABLOC-a u Srbiji

Godine 2003, Zorka Nemetali su kupljeni od strane Alas International kao deo procesa privatizacije. Naziv je promenjen u Alas Holding 2007 godine. Alas Holding a.d., je deo veće austrijske kompanije Asamer Holding AG. Od 2006, Asamer Holding je uložio milione evra u modernizaciju i razvoj proizvodnje u svim delovima Alas Holdinga: Zorka Opeka, Zorka Keramika, Zorka Alas Kamen i Zorka Održavanje.

KLIMABLOC linija proizvoda

3 proizvoda linije KLIMABLOC (sa leva na desno): KLIMABLOC 25 GT, KLIMABLOC 12 GT i KLIMABLOC 38 GT (foto Beodom).

U 2008 godini, Alas Holding je zasnovao partnerstvo sa austrijskom kompanijom Ziegelwerk Pichler Wels KG, za proizvodnju KLIMABLOC-a u Srbiji. KLIMABLOC je kompletna linija velikih opeka blokova koji omogućavaju zidanje monolitnih zidova, sa odličnim toplotnim karakteristikama i bez dodatnog termo-izolacionog materijala (kao Wienerberger POROTHERM). KLIMABLOC je razvijen od strane Ziegelwerk Pichler iz Austrije i trenutno se prodaje tamo. Taj licencirani najbolji austrijski dizajn i tehnologija sada se koriste u proizvodnji u fabrici Zorka Opeka u Srbiji.

Alas Holding i Zigelwerk Pichler su uložili nekoliko miliona evra u fabriku za proizvodnju KLIMABLOC-a i to je jedna od najmodernijih u celom regionu. Proizvodnja KLIMABLOC-a sa novom proizvodnom opremom je već počela.

KLIMABLOC linija u Srbiji

Trenutno, u Srbiji, Zorka Opeka nudi 4 proizvoda pod linijom KLIMABLOC:

  naziv upotreba dimenzije
u cm
težina
u kg

Zorka Opeka KLIMABLOC 38 GT

KLIMABLOC 38 GT

Spoljašnji nosivi zidovi.

KLIMABLOC 38 GT je ekvivalentan POROTHERM-u 38 S P+E PLUS.

38x25x23,8 16,7

Zorka Opeka KLIMABLOC 30 GT

KLIMABLOC 30 GT

Spoljašnji/unutrašnji nosivi zidovi.

KLIMABLOC 30 GT je ekvivalentan POROTHERM-u 30 S P+E PLUS.

30x25x23,8 13,1

Zorka Opeka KLIMABLOC 25 GT

KLIMABLOC 25 GT

Spoljašnji/unutrašnji nosivi zidovi.

Ukoliko se koriste za spoljašnje zidove, neophodno je dodati sloj termo-izolacionog materijala.

25x38x23,8 15,8

Zorka Opeka KLIMABLOC 12 GT

KLIMABLOC 12 GT

Pregradni zidovi.

12x38x23,8 10,4

Usporedba KLIMABLOC-a i POROTHERM-a

KLIMABLOC 38 GT je identičan po dimenzijama bloku POROTHERM 38 S P+E PLUS. Oba takođe dele istu unutrašnju strukturu: broj linija sa ćelijama je 23 u oba slučaja. POROTHERM 38 S P+E PLUS ima dva otvora za olakšanu manipulaciju.

Usporedba veličine i unutrašnje strukture blokova POROTHERM 38 S P+E PLUS i KLIMABLOC 38 GT

Usporedba veličine i unutrašnje strukture blokova Wienerberger POROTHERM 38 S P+E PLUS (levo) i Zorka Opeka KLIMABLOC 38 GT (desno) (foto Beodom).

Glavne razlike su u vezivnom sistemu između blokova i vrsti gline.

Vezivni sistem

POROTHERM 38 ima samo 2 vezivna elementa sa strane. Glavni aspekt POROTHERM-a je prisustvo anti-sezmičkog džepa koji se puni malterom za vreme zidanja. KLIMABLOC 38 ima 5 vezivnih elemenata, praveći vezu između dva bloka jakom, bez prisustva anti-sezmičke karakteristike.

POROTHERM 38 S P+E PLUS i KLIMABLOC 38 GT duža strana

POROTHERM 38 S P+E PLUS i KLIMABLOC 38 GT iz perspektive

Usporedba vezivnog sistema između blokova POROTHERM 38 S P+E PLUS (levo) i KLIMABLOC 38 GT (desno) (foto Beodom).

Prednost POROTHERM-ove anti-sezmičke karakteristike je diskutabilna. Iz našeg iskustva, punjenje anti-sezmičkog džepa između dva bloka zahteva mnogo maltera. Pošto mi koristimo termo-izolacioni malter da bi sačuvali termičke karakteristike zida, taj dodatni utrošak maltera dodaje se na trošak zidanja sa POROTHERM-om. Budući da je malter gust, on ionako ne može da uđe u rešetke anti-sezmičkog džepa. Na kraju, pošto koristimo vertikalne serklaže, pitamo se da li je ova karakteristika bloka uopšte i potrebna. Možda ima veći impakt na gradnju bez vertikalnih serklaža.

Vidimo da je vezivni sistem KLIMABLOC-a 38 bolji od onog kod POROTHERM-a 38. Ne koristi malter i ipak je veoma jak zahvaljujući postojanju 5 konektivnih elemenata. Što se tiče toplotne performanse, vezivni sistem KLIMABLOC-a 38 je takođe bolji, jer nema praznog prostora niti maltera.

Kvalitet gline

Kvalitet gline koju koristi Zorka Šabac je veoma poznat u celoj Srbiji. Svi proizvodi od pečene gline (od keramičkih pločica, fasadne opeke i građevinskih blokova) iz Zorke imaju prednost zbog tog kvaliteta. Zahvaljujući njenom specifičnom sastavu, ta glina je prirodno porozna dajući krajnjem proizvodu odlične karakteristike.

Za POROTHERM blokove, proizvedene u Karlovcu, u Hrvatskoj, poroznost blokova je postignuta mešanjem pilotine sa glinom. Glina sama po sebi nije dovoljno porozna. Ova pilotina za vreme pečenja bloka gori i time pravi poroznost bloka.

POROTHERM 38 S P+E PLUS i KLIMABLOC 38 GT krata strana

Usporedba boje između POROTHERM-a 38 S P+E PLUS (levo) i KLIMABLOC-a 38 GT (desno) (foto Beodom).

Jednostavan pogled na boju POROTHERM i KLIMABLOC bloka pokazuje da mineralni sastav gline nije isti. Crvena boja nastaje prisustvom oksida gvožđa u glini.

KLIMABLOC 38 i POROTHERM 38 težina je skoro ista, oko 17kg.

Toplotna performansa

Istom bloku u Austriji, Klimabloc 38 VZ S, kao ovome koji se proizvodi u Srbiji, data je toplotna provodnost ili U-vrednost od 0.33 W/m²K. Testiranje je u toku za Klimabloc 38 GT proizveden u Srbiji, ali je za očekivati veoma sličnu vrednost jer je razlika samo u glini.

POROTHERM-u 38 S P+E PLUS ima U-vrednost od 0.35 W/m²K. Prema tome, Klimabloc 38 će verovatno biti bolji od POROTHERM-a 38 po pitanju toplotnih karakteristika.

Zaključak

Zorka Opeka je kreirala izuzetno atraktivnu liniju proizvoda pod imenom KLIMABLOC. Austrijski dizajn i tehnologija, veoma dobar kvalitet gline, odlične toplotne karakteristike i što je najbolje od svega, proizvodi se lokalno. Zbog toga, KLIMABLOC je jeftiniji od POROTHERM-a koji se zasada uvozi iz Hrvatske.

Jedini negativan aspekt ove nove KLIMABLOC linije, jeste nedostatak nekih elemenata da bi se napravilo kompletno građevinsko rešenje. Naročito, u ovom trenutku nedostaju elementi za vertikalne serklaže, nadvoji i horizontalni serklažni elementi. Ali ovi elementi već postoje u KLIMABLOC liniji u Austriji. Znači da je pitanje vremena i zahteva tržišta kada će ih početi proizvoditi i Zorka Opeka. Mi smo već u kontaktu sa njima da bi pratili razvoj proizvoda.

Ažurirano 07/10/2008

Iz Wienerbergera su nam rekli da proizvode blokove, slične bloku KLIMABLOC, u Mađarskoj. Ovi blokovi se uvoze i prodaju u Srbiji uporedo sa blokovima iz Hrvatske. Sticajem okolnosti, dobili smo isporuku ovih blokova iz Mađarske u veličini 30. Proizvode se pod nazivom Porotherm 30 N+F PROFI.

Porotherm 30 N+F PROFI - 1

Porotherm 30 N+F PROFI - 2

Porotherm 30 N+F PROFI - 3

Porotherm 30 N+F PROFI - 4

Wienerberger Porotherm 30 N+F PROFI uvezen iz Mađarske u Srbiju (foto Beodom).

Imajući priliku da zidamo sa njima, možemo definitivno reći da nam se više sviđa format bloka koji nudi Zorka sa KLIMABLOC-om i Wienerberger Mađarska od bloka Wienerberger Hrvatska. Wienerberger Hrvatska je zapravo počeo proizvoditi novi tip POROTHERM-a zvani PROFI koji je laserski obrađen i koji se koristi bez maltera ali sa lepkom. Ovaj novi tip je takođe odbacio anti-sezmički džep.

Biće interesantno pratiti koji format će Wienerberger Srbija usvojiti jednom kada počnu proizvodnju u svojoj fabrici u Malom Iđošu. Što se tiče cene, samo lokalna proizvodnja će biti kompetitivna sa Zorka KLIMABLOC-om.

Komentar(i) na ovaj članak

10/08/2010

milena

22

Comment

RE: Odgovor Mileni

Eurokod regulativa koja se odnosi na seizmičke mere je zapravo Eurocode 8: "Design of structures for earthquake resistance". Popunjavanje vertikalnih fuga je neophodno u seizmičkoj zoni da bi se poboljšala otpornost na sile smicanja koje se javljaju u slučaju zemljotresa. Vertikalne fuge treba da imaju minimalnu otpornost na te sile od 5 Mpa. Popunjavanje vertikalnih fuga može biti urađeno sa standardnim malterom ili veoma tankim slojem lepka-maltera.
Sada, ima slučajeva kada popunjavanje vertikalnih fuga nije neophodno zavisno od seizmičke zone, prirode objekta, tipa veze među blokovima i načina na koji je urađen statički proračun ( naročito broja vertikalnih stubova, temeljne ploče, međuspartnih ploča …itd.) . Nema jednostavnog pogleda na to. Treba uraditi proračun. U Amadeu II na primer imamo oko 25 vertikalnih armitano-betonskih stubova.

U seizmičkim zonama, armirano-betonski skeleton sistem popunjen sa giter blokovima (koji se naširoko koristi u Beogradu za velike zgrade) nije uopšte preporučljiv zbog loše konekcije između betonske konstrukcije i blokova. To može rezultirati padanjem zidova u slučaju zemljotresa. Preporučeni način je da se urade zidovi a stubovi i serklaži napune posle. Time se znatno poboljšava veza između njih. Na ovaj način smo sazidali Amadeo II.

03/08/2010

Igor

21

Comment

Odgovor Mileni

Poštovana Milena,

Dejan je u pravu. Malter mora da se stavi i po vertikali i po horizontali (Evrokod 6)! Mi živimo u potresnim područjima, a u Evropi npr. Austriji opasnost od delovanja potresa je izuzetno mala.
Pozdrav, Igor

30/03/2010

milena

20

Comment

re: Izbor fasade

Poštovani Petre,

Hvala Vam za pohvale za naš sajt.

Klimabloc 38 i fasadna opeka je sasvim dovoljna izolacija za naše klimatske uslove ukoliko zidate sa termoizolacionim malterom, samo vodite strogo računa da izbegnete toplotne mostove. Pored toga, stavite dobru izolaciju krova i poda i izaberite dobre prozore.

30/03/2010

Petar

19

Comment

Izbor fasade

Poštovani,

Čestitam na prvom pravom profesionalnom sajtu posvećenom energijski-efikasnoj gradnji.
Imam za vas pitanje: Da li je u našem podneblju dovoljno graditi porodičnu kuću sa KlimaBlock-om 38, bez dodatne termoizolacije, uz lepljenje fasadne opeke debljine 2-3 cm.
Koristili bi isključivo termo malter.

Hvala na odgovoru

24/03/2010

milena

18

Comment

Re: Zorka Opeka KLIMABLOC: obećani novi konkurent POROTHERM-u

Poštovani Dejane,

Ovakvi blokovi se proizvode i koriste bez vertikalnih fuga širom Evrope. Bilo bi interesantno da nas uputite gde možemo videti podatke o kojima govorite i zakonska pravila vezana za ovu vrstu gradnje.

20/08/2009

dejan

17

Comment

Re: Zorka Opeka KLIMABLOC: obećani novi konkurent POROTHERM-u

KLIMABLOC stvarno izgleda bolje od klasicnog zidanja pa i POROTHERM-a zvani PLAN,znaci bez maltera izmedju blokova,ali na nekim sajtovima sam nalazio neke druge zakljucke od strane nekih institucija.
Citiracu"Prilikom zidanja mora se obavezno ispuniti (min. 40%) vertikalna sljubnica (fuga), što mnogi proizvođači opeke na žalost ne poštuju već rade sistem pero i utor koji nije dozvoljen. Također, zanimljivo je istaknuti da rezultati ispitivanja koje je proveo Wienerberger na Institutu građevinarstva Hrvatske za zidove koji su zidani opekom sa sustavom pero i utor bez vertikalne mortne sljubnice - poražavajući (0,06 Mp), odnosno da imaju 6 puta lošiju vlačnu čvrstoću nego POROTHERM S zidovi (0,32 Mp).
Prema novom Tehničkom propisu za zidane konstrukcije gradnja bez zapunjavanja vertikalnih mortnih džepova ili vertikalnih sljubnica nije moguća !

23/06/2009

milena

16

Comment

Re: zidanje klimablokom

Nažalost ne možemo Vam preporučiti izvođače jer ne poznajemo nikoga u tom kraju. Ukoliko poznajete dobre majstore uz malu edukaciju i pomoć od strane nekoga ko već ima malo iskustva sa ovim blokovima, možete postići veoma dobre rezultate. Što se tiče cena blokova, najbolje je da se obratite direktno proizvođačima.

20/06/2009

Radovan

15

Comment

Zidanje klimablokom

I jedan i drugi proizvod mi deluju odlično i moj odabir kad budem zidao kuću biće cena i dostupnost svih elemenata. Sledeći problem koji treba da rešim jeste da nađem kvalitetne izvođače koji svoj rad neće naplaćivati više samo zato što rade sa spomenutim blokovima jer kako ste i naveli zidarski posao je sa ovim blokovima još lakši i brži. Molim vas ukoliko znate izvođače u okolini Sremske Mitrovice,Šapca,Rume da mi pošaljete kontakt podatke.I na kraju kolika je cena tog klima bloka?Hvala

07/04/2009

NENAD

14

Comment

Izvođači u Novom Sadu

U Novom Sadu možete da se javite izvođaču - građ.firmi LYKOS d.o.o. Novi Sad tel.021/421-443 koji radi više objekata sa KLIMABLOC-ovima.

05/04/2009

milena

13

Comment

Re: Zorka Opeka KLIMABLOC: obećani novi konkurent POROTHERM-u

Za cenu ja najbolje da se raspitate direktno kod Zorka-opeke (odelenje prodaje u Šabcu) ili kod nekog od distributera.

03/04/2009

veljko

12

Comment

Re: Zorka Opeka KLIMABLOC: obećani novi konkurent POROTHERM-u

I na kraju kolika je cena tog klima bloka?Hvala

28/03/2009

milena

11

Comment

dodatna termo izolacija

Ukoliko koristite klimablok 38cm ne treba Vam dodatna izolacija sa stiroporom. Za usporedbu cena zidanja najbolje da se obratite direktno proizvođačima. Znam da je Wienerberger radio takvu usporedbu.

25/03/2009

srecko

10

Comment

dodatna termo izolacija

Da li je preporucljiva dodatna termo izolacija nosecih zidova (po principu sendvica sa stiroporom)ako se zida sa KLIMABLOCOM i koje bi bilo poredjenje u ceni zidanaja u odnosu na PORTHERM i klasicni giter blok.
Unapred zahvalan
Srecko

03/03/2009

Nada

9

Comment

Izvođači u Novom Sadu

I jedan i drugi proizvod mi deluju odlično i moj odabir kad budem zidala kuću biće cena i dostupnost svih elemenata. Sledeći problem koji treba da rešim jeste da nađem kvalitetne izvođače koji svoj rad neće naplaćivati više samo zato što rade sa spomenutim blokovima jer kako ste i naveli zidarski posao je sa ovim blokovima još lakši i brži. Molim vas ukoliko znate izvođače u Novom Sadu da mi pošaljete kontakt podatke.

21/02/2009

milena

8

Comment

Re: Klimablock

Koliko mi je poznato nisu još ništa objavili.

20/02/2009

Ivan

7

Comment

Klimablock

Da li je Zorka opeka objavila rezultate ispitivanja za Klimablok 30 i 38 ?

S postovanjem
Ivan

18/11/2008

milena

6

Comment

Re: Poređenje bloka

Na našoj građevini koristili smo blokove oba proizvođača. Klimabloc 12 smo koristili za pregradne zidove, i na nekim delovima Klimabloc 38.
Oba proizvoda i Porotherm i Klimabloc su odlični i ovaj članak opisuje naše iskustvo u radu sa njima.

18/11/2008

Mirko Grahovac

5

Comment

Poređenje bloka

U odgovoru na Bogdanov e-mail, pomenuli ste da imate iskustva u korišćenju i POROTHERM-a i KLIMABLOCK-a. Da li ste na vašoj građevini koristili blokove oba proizvođača i kakva su vaša iskustva?

07/11/2008

milena

4

Comment

Re: Zorka Opeka KLIMABLOC: obećani novi konkurent POROTHERM-u

Zorka-opeka je objavila rezultate ispitivanja samo za blok širine 25, rezultati ispitivanja za blok 30 i 38 nisu još raspoloživi.

07/11/2008

Davor

3

Comment

Re: Zorka Opeka KLIMABLOC: obećani novi konkurent POROTHERM-u

Posto je Zorka Opeka objavila rezultate ispitivanja za Klimabloc na svom sajtu, molio bih vas za dodatni komentar u svetlu objavljenih rezultata. Neke velicine nisu jasno uporedive sa onima iz vaseg teksta, pa bi vasa pomoc u tom pogledu bila dobrodosla.

06/11/2008

Milenag

2

Comment

Re: Zorka Opeka KLIMABLOC: obećani novi konkurent POROTHERM-u

Možemo iskreno da kažemo da ovaj članak nije sponzorisan niotkoga ni na bilo koji način. Mi gradimo sa POROTHERM-om koji je odličan proizvod. Ipak, uvek se interesujemo za nove proizvode. KLIMABLOC je posebno interesantan jer se proizvodi u Srbiji. Ovaj članak reflektuje naše mišljenje, zasnovano na našem iskustvu korišćenjem PORTHERM-a i KLIMABLOC-a. Nema potrebe da to bude sponzorisano. To je deo našeg svakodnevnog posla.

05/11/2008

Bogdan Ilic

1

Comment

Zorka Opeka vs. Porotherm

Molim za iskren odgovor:
u kojoj meri je clanak o karakteristikama KlimaBlock-a sponzorisan od strane Zorka opeke. Koliko znam vi svoje pbjekte zidate od Porotherm blokova.
Unapred zahvalan
Bogdan