Edukacija

Konferencija o Strategiji Održivog Razvoja sa Božidarom Đelićem

20 October 2009 - Komentari (0) Razmišljanja

Konferencija o Strategiji Održivog Razvoja sa Božidarom Đelićem Kuće Beodom su bile pozvane na konferenciju o Strategiji Održivog Razvoja Srbije i Holandije. Organizovana je od strane Kabineta potpredsednika, Ministra za nauku i tehnološki razvoj, gospodina Božidara Đelića, koji je lično došao na otvaranje Konferencije. Konferencija je bila fokusirana na energetsku efikasnost u zgradarstvu. Ovde je kratak izveštaj o tome.

Ova konferencija je rezulat projekta saradnje između Vlade Kraljevine Holandije i Republike Srbije na temu održivog razvoja u energetskom sektoru. Najsvetlija tačka konferencije bilo je izlaganje Potpredsednika i Ministra Đelića gde je naglasio neke od važnih akcija srpske Vlade u domenu energetske efikasnosti i održivog razvoja.

Božidar Đelić govori na Konferenciji o Strategiji Održivog Razvoja - 0

Božidar Đelić govori na Konferenciji o Strategiji Održivog Razvoja (foto Beodom).

Potrošnja energije i neefikasnost

Kao prvo, Božidar Đelić, je naglasio činjenicu da je Srbija veoma neefikasna u korišćenju energije u stambenom sektoru. Poboljšanja energetske efikasnosti su najlakši put ka smanjenju potrošnje energije i približavanju Srbije ostalim evropskim zemljama. Rumunija ili Albanija su čak efikasnije nego Srbija. Ta potrošnja energije u Srbiji se direktno prevodi u uvoz fosilnih goriva što narušava ravnotežu njene spoljne trgovine.

Božidar Đelić govori na Konferenciji o Strategiji Održivog Razvoja - 1

Božidar Đelić govori na Konferenciji o Strategiji Održivog Razvoja (foto Beodom).

Energetska efikasnost je sada prioritet srpske Vlade. Ministar je pomenuo da je moguće smanjiti potrošnju energije za 50%, mada nije jasno rečeno koliko vremena bi trebalo da se to ostvari. Srbija takođe ima veliki potencijal da proizvede energiju, posebno u sektoru obnovljive energije.

Cena električne energije

Ministar je takođe rekao, da je cena električne energije u Srbiji prepreka ka poboljšanju energetske efikasnosti jer je isuviše niska. U Crnoj Gori na primer, električna energija je duplo skuplja nego u Srbiji. U ovom momentu, sa ekonomskom krizom i zamrznutim penzijama i platama, nije jednostavno povećati cenu električne energije, ali će i to morati da se uradi. Bolje je obezbediti pomoć onima koji ne mogu da priušte električnu energiju po većim cenama nego održavati trenutnu nerealno nisku cenu.

Božidar Đelić govori na Konferenciji o Strategiji Održivog Razvoja - 2

Božidar Đelić govori na Konferenciji o Strategiji Održivog Razvoja (foto Beodom).

Poboljšanja

Novi Zakon o planiranju i izgradnji usvojen u avgustu ove godine već sadrži nove okvire o standardima vezanim za energetsku efikasnost. Sledeći važan korak biće Zakon o Racionalnoj Upotrebi Energije koji je, kako smo razumeli, u toku razvoja. Standard o energetskoj efikasnosti će biti razvijen i sproveden. Sve nove zgrade preko 500m² će morati proći test potrošnje energije (energy spending review). Zakon takođe omogućava prodaju električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i kupovna cena će biti određena tako da daje podsticaja takvim inicijativama.

Božidar Đelić je naglasio činjenicu da je energetska efikasnost 1 od 7 prioriteta Vlade. Srbija će učestvovati na Konferenciji Ujedinjenih Nacija o Klimatskim Promenama Kopenhagen 2009 i mora izaći sa konkretnim predlozima u cilju usklađivanja sa ostalim evropskim zemljama. Ova tema je takođe odlučujuća za ulazak Srbije u Evropsku Uniju.

Nama je posebno drago videti da su energetska efikasnost i održivi razvoj sada teme sa velikim prioritetom u Srbiji. Čekaćemo da vidimo kako se to prevodi konkretno na terenu, ali vidimo da su Kuće Beodom pioniri na pravom putu.

Amadeo je bio predstavljen u prezentaciji gosp. Bojana Kovačića

Amadeo je bio predstavljen u prezentaciji gospodina Bojana Kovačića, Zamenika Direktora, Agencije za Energetsku Efikasnost Republike Srbije (foto Beodom).

Uzgred rečeno, naš projekat Amadeo, prva nisko-energetska stambena zgrada u Srbiji, je bio predstavljen na Konferenciji u prezentaciji gospodina Bojana Kovačića, Zamenika Direktora Agencije za Energetsku Efikasnost Republike Srbije.

Komentar(i) na ovaj članak