Edukacija

Zidanje sa POROTHERMom - vizuelni vodič - vertikalni serklaži

27 September 2008 - Komentari (5) Izgradnja

Zidanje sa  POROTHERMom - vizuelni vodič - vertikalni serklaži U ovom drugom članku našeg vizuelnog vodiča o POROTHERMu, posmatramo vertikalne serklaže i uglove. Ovo su najmanje očigledni aspekti gradnje sa POROTHERMom. Važno je uraditi ih propisno da bi se izbeglo kreiranje toplotnih mostova koji mogu da ugroze performansu zidova.

Vertikalni serklaži

Zavisno od visine zgrade i od sezmičke zone kojoj pripada zemljište na kome se gradi, postavljanje vertikalnih serklaža sa POROTHERM sistemom može biti neophodno. Beograd pripada sezmičkoj zoni između VII i VIII. To znači da samo porodične kuće mogu biti izgrađene bez vertikalnih serklaža.

POROTHERM gradnja bez vertikalnih serklaža

Visina do koje se može podići POROTHERM zgrada bez vertikalnih serklaža, zavisno od sezmičke zone (izvor Wienerberger).

Za male stambene zgrade sa 3 sprata, kao ove koje mi gradimo, vertikalni serklaži su neophodni. Postavljaju se na uglove i na spojeve zidova.

POROTHERM gradnja sa vertikalnim serklažima

Visina do koje se može podići POROTHERM zgrada sa ugrađenim vertikalnim serklažima, zavisno od sezmičke zone (izvor Wienerberger).

Vertikalni serklaži su u stvari armirano betonski stubovi. Mogu se zašalovati i naliti betonom direktno za svaki ugao, ali Wienerberger nudi mnogo bolje i inteligentnije rešenje sa prefabrikovanim serklažnim elementima koji se uklapaju u zidove. To čini bolju koheziju gradnje.

Prefabrikovani serklažni uglovi

Prefabrikovani serklažni ugaoni elementi imaju 2 funkcionalna dela. Jedan kvadratni prazni deo kroz koji prolazi armatura i kroz koji se naliva beton, i drugi deo koji ide u susedni zid i time održava koheziju gradnje.

Postavljeni prefabrikovani ugaoni serklažni elemenat 25cm

Postavljeni prefabrikovani ugaoni serklažni elemenat 25cm (izvor Beodom).

Produžetak ugaonog serklažnog elementa je okrenut naizmenično u pravcu zidova koji čine ugao.

Primer prefabrikovanih serklažnih elemenata koji su okrenuti naizmenično u pravcu zidova koje spajaju

Primer prefabrikovanih serklažnih elemenata koji su okrenuti naizmenično u pravcu zidova koje spajaju (foto Beodom).

Toplotna izolacija uglova

Suprotno od POROTHERM blokova, ugaoni serklažni elementi su napunjeni betonom i ne pružaju nikakvu toplotnu izolaciju. Zato ih treba izolovati sa dodatnim materijalom. Iz tog razloga su uži od POROTHERM blokova.

Postoje, u stvari, 2 formata ugaonih serklažnih elemenata. Jedan veliki, 30cm širok, koji se koristi unutar zidova sa POROTHERMom 30, na mestima gde nije potrebno dodatno izolovati (unutrašnji zidovi). Jedan manji, 25cm širok, koji se može koristiti sa zidovima od POROTHERMa 38 ili 30 kada je potrebno dodati sloj toplotne izolacije.

Unutrašnji uglovi

Kada se ugao formira unutra, na primer kada zid od POROTHERMa 30 deli dva stana, nema potrebe za dodatnom toplotnom izolacijom. Tada se koriste ugaoni serklažni elementi od 30cm.

Primer unutrašnjeg serklaža, urađenog sa 30cm širokim ugaonim elementom, u zidu koji razdvaja dva stana

Primer unutrašnjeg serklaža, urađenog sa 30cm širokim ugaonim elementom, u zidu koji razdvaja dva stana. U ovom primeru, zid je napravljen sa POROTHERMom 30 i vertikalnim serlažom urađenim sa ugaonim elementima 30 koji se tačno uklapaju u širinu POROTHERMa (foto Beodom).

Uglovi prema spoljašnjosti zgrade

U zidu od POROTHERMA 38, kada je ugao okrenut prema spoljašnjosti zgrade, ugaoni serklažni elementi 25 se koriste zajedno sa 5cm toplotne izolacije i sa blokom POROTHERM 8 koji štiti tu toplotnu izolaciju.

Pravljenje serklaža u zidu od POROTHERMa 38

Pravljenje serklaža u zidu od POROTHERMA 38. Ugaoni elemenat 25 je ugrađen zajedno sa 5cm stiropora i blokom POROTHERM 8 (foto Beodom).

Da bi se ojačala veza između POROTHERM 8 blokova, postavljenih oko ugaonih serklažnih elemenata, male metalne šipke su ugrađene u svaki drugi red. Ove šipke se prekrivaju malterom pre postavljanja sledećeg reda blokova.

Ugaoni elemenat 25 u zidu od POROTHERMa 38, gledano sa vrha

Ugaoni serklažni elemenat 25 u zidu od POROTHERMA 38, gledano sa vrha. Mala metalna šipka je ugrađena da ojača vezu sa POROTHERM 8 blokovima postavljenim na spoljašnjoj ivici zida (foto Beodom).

Ugaoni serklažni elementi su uvek u liniji sa unutrašnjom stranom POROTHERM zida.

Ugaoni serklažni elemenat 25 u zidu od POROTHERMA 38, gledano sa strane

Ugaoni serklažni elementi su uvek poravnati u liniji sa unutrašnjom stranom zida. Ovde vidimo metalnu šipku, koja služi da ojača vezu sa POROTHERM 8 blokovima, postavljenu u horizontalnu fugu između dva reda blokova (foto Beodom).

Uglovi prema unutrašnjosti

Uglovi prema unutrašnjosti, mogu biti urađeni bez dodatne toplotne izolacije postavljajući sledeće POROTHERM blokove uz sami ugaoni serklažni elemenat. To vidimo na primeru dole. Stiropor koji je ovde postavljen ima svrhu da popuni prazninu koja je isuviše mala da bi se sekao blok.

Primer ugla prema unutrašnjosti

Primer ugla prema unutrašnjosti. Nema potrebe za dodatnom toplotnom izolacijom ukoliko se sledeći POROTHERM blokovi postavljaju uz ugaoni elemenat. U ovom primeru, stiropor koji je ovde postavljen ima svrhu da popuni prazninu koja je isuviše mala da bi se sekao blok (photo Beodom).

Veze između POROTHERMa 30 i 38

Ugaoni elementi 25 mogu biti korišćeni za serklaže u spoljnim zidovima sa POROTHERMom 38 i unutrašnjim zidovima sa POROTHERMom 30. U tom slučaju, 5cm toplotne izolacije se koristi kao komplement ugaonom serklažnom elementu 25 u zidu od POROTHERMa 30.

Veza između zidova od POROTHERMa 38 i POROTHERMa 30 koristeći ugaoni serklažni elemenat 25 - 1

Veza između zidova od POROTHERMa 38 i POROTHERMa 30 koristeći ugaoni serklažni elemenat 25 - 2

Veza između zidova od POROTHERMa 38 i POROTHERMa 30 koristeći ugaoni serklažni elemenat 25 - 3

Veza između zidova od POROTHERMa 38 i POROTHERMa 30 koristeći ugaoni serklažni elemenat 25. Na desnoj strani je otvor za ulazna vrata (foto Beodom).

Punjenje ugaonih serklažnih elemenata sa betonom

Za svaki serklaž urađen od ugaonih elemenata, neophodno je ostaviti šupljinu u prvom elementu. To se radi da bi se omogućilo otklanjanje i čišćenje od viška maltera koji može da upadne pri zidanju. Kroz taj prozorčić moguće je kontrolisati punjenje samog serklaža sa betonom.

Vertikalni serklaž od elemenata sa šupljinom urađenom na prvom serklažnom elementu

Vertikalni serklaž od elemenata sa šupljinom urađenom na prvom serklažnom elementu (foto Beodom).

Jednom kada se sva armatura postavi, serklaži se ručno pune betonom.

Punjenje betonom serklaža urađenog od ugaonih elemenata

Punjenje betonom serklaža urađenog od ugaonih elemenata (foto Beodom).

Koristeći šupljinu u prvom elementu, moguće je kontrolisati punjenje betonom.

Kontrolisanje punjenja serklaža betonom

Kontrolisanje punjenja serklaža betonom (foto Beodom).

U zadnjem od ove serije članaka, posmatraćemo nadvoje i horizontalne serklažne elemente.

Komentar(i) na ovaj članak

07/04/2009

Saša

5

Comment

Re: Zidanje sa POROTHERMom - vizuelni vodič - vertikalni serklaži

Hvala na odgovoru. Nadam se da će taj članak biti uskoro... Sve pohvale za sajt.

05/04/2009

milena

4

Comment

Re: Horizontalni serklaži

Ostali smo dužni čitaocima treći članak iz serije "zidanje sa porothermom" u kome nameravamo da opišemo horizontalne serklaže. Za horizontalne serklaže Wienerberger ima blok od 6cm sa užlebljenim stiroporom od 7cm. U našim vestima na linku:
http://www.beodom.com/sr/projects-news/entries/making-of-amadeos-first-floor-slab-with-precast-beams-and-ceiling-bricks

videćete slike i način postavljanja ovih elemenata. Što se tiče tarolita koji ste videli na nekim od vertikalnih serklaža, radi se o nepravilnim uglovima za koje nismo mogli koristiti standardne elemente pa smo koristili tarolit od 5cm (Preko njega smo naneli fasadni termo malter debljine 4cm).

01/04/2009

Saša

3

Comment

Horizontalni serklaži

Hvala na odgovoru, ali molim za dodatno pojašnjenje.
Ni u jednom tekstu nism video presek horizontalnog serklaža. Koliko mogu zaključiti na osnovu slika u tekstovima čini mi se da je stavljen samo Tarolit sa tri spoljne strane? Da li je to dovoljna izolacija. Koje je debljine korišćeni Tarolit?

U tekstu "Zidanje sa POROTHERMom - vizuelni vodič - uvod" (http://www.beodom.com/sr/journal/entries/building-with-wienerberger-porotherm-visual-guide-part-1)
poslednja slika prikazuje vertikalni serklaž koji je izolovan samo Tarolitom - iz toga zaključujem da je to dovoljna izolacija. Da li grešim?

Predpostavljam da jest

28/03/2009

milena

2

Comment

Re: Horizontalni serklaži

Horziontalne serklaže možete izvesti na isti način sa Klimablokom kao i sa Porothermom. Jedini problem je što se i kod jednog i drugog proizvođača koriste uvozni elementi.
U Beogradu je moguće nabaviti elemente za vertikalne serklaže ali se nabavka vrši ili preko Wienerbergera ili preko Zorka-opeke.

26/03/2009

Saša Karapandžić

1

Comment

Horizontalni serklaži?

Kako izvesti horizontalne serklaže sa KLIMABLOKOM?

Da li je moguće u Beogradu nabaviti elemente koje navodite u tekstu za izradu vertikalnih serklaža?