Edukacija

Pogledi na korupciju u Srbiji

05 March 2007 - Komentari (0) Razmišljanja

Pogledi na korupciju u Srbiji Korupcija velikih razmera, na svim nivoima društva, uobičajeni je problem u zemljama u razvoju. U razvijenim zemljama, korupcija naravno postoji ali je obično sporadična i rezultat je ponašanja nekoliko pojedinaca. U Srbiji, zemlji u tranziciji, korupcija je još uvek veoma prisutna i mora se uzeti u obzir u bilo kojoj vrsti biznisa. Nama se već desilo da smo se sreli sa korupcijom na našem nivou.

U izveštaju iz 2002 “Corruption in Serbia” [PDF na engleskom], Slobodan Vuković je istakao:

“više je nego jasno da je korupcija u Srbiji prisutna u skoro svakoj pori biznisa i društva. Preciznije rečeno, podmićivanje je postalo neophodan, mada nedovoljan, uslov u skoro i najmanjem poslovnom poduhvatu.” (moj prevod)

U istoj godini Predsednik Vlade Srbije Zoran Djindjić je izjavio “da će borba protiv korupcije biti na samom vrhu dnevnog reda njegove vlade.”

I od tada, borba protiv korupcije je otpočela i dala pozitivne rezultate, naročito borba protiv korupcije visokog profila. Ali daleko od toga da je korupcija iskorenjena. U 2006 sudeći po Indeksu Percepcije Korupcije (Corruption Perceptions Index) datom od strane Transparency International, Srbija je bila 3.0 na skali koja ide od 1.0 (najgora) to 10.0 (najbolja).

Europe Map of the 2006 Corruption Perceptions Index

Europe Map of the 2006 Corruption Perceptions Index (source Transparency International)

Zašto je korupcija toliko prisutna u Srbiji

Nema lakog odgovora ali možemo identifikovati neke od razloga.

Niske zarade

Zarade u Srbiji su niske i nezaposlenost je velika. Uobičajena je pojava da jedna osoba sa svojom zaradom izdržava celu porodicu. Nije lako živeti sa 250 evra mesečno posebno u Beogradu. Ovo nije razlog za korupciju ali joj obezbedjuje pogodno tlo. Ukoliko se ukaže prilika da se zaradi neki novac treba je iskoristiti. I još naročito ako ta prilika uključuje neku vrstu korupcije koja će ostati neprimećena.

Nekažnjivost

Ne može se reći da ne postoje zakoni i propisi u Srbiji, daleko od toga, ali postoje neki faktori koji pomažu da korupcija ostane neprimećena. Nedostatak kompijuterizacije, nedostatak komunikacije izmedju državnih organa, nedostatak centralizacije, nedostatak jasnih pravila ili prekomerna složenost postojećih. Sve ovo može biti sumirano kao nedostatak transparentnosti procedura i nedostatak otvorenosti.

Neprovidnost

Nekiput, kada imate posla sa administracijom, osećate se kao u magli. Na primer, uzimite zahtev za obračun takse za prenos absolutnih prava za zemljište. Nema načina da saznate koliko dugo će to da potraje. I ona otkrijete da samo jedna osoba obradjuje predmete i da ima već gomilu predmeta ispred sebe. Možete se odlučiti da sačekate ali ne znate koliko vremena, ili možete se odlučiti da platite da bi videli vaš predmet na vrhu gomile. Problem ovde je da ne znate šta da očekujete i to nije prihvatljiva situacija.

Šta se može uraditi

Odvelo bi nas predaleko da opišemo sve moguće mere borbe protiv korupcije ali na našem nivou vidimo da neke stvari bi mogle da donesu znatno poboljšanje.

Kvalitet usluga

Ovo se posebno odnosi na administraciju. Pojasnite šta korisnici usluga (mi) možemo očekivati. Kada podnesemo neki zahtev, recite koliko vremena će vam trebati da obradite taj zahtev, dajte krajnji rok i ispoštujte rečeno. Ukoliko vreme koje ste dali kao krajnji rok je prihvatljivo i poznato unapred, biće vrlo malo podsticaja za plaćanje da bi se zahtev ubrzao. Ljudi mogu da sačekaju kada unapred znaju koliko dugo. Ovo ne samo da će sprečiti korupciju već će naterati administraciju da radi mnogo bolje.

Transparentnost

Napravimo procedure transparentnim. Ponovo, u slučaju administracije, to bi značilo da korisnici usluga mogu da vide svoje informacije, status svojih zahteva i ko je odgovoran za njih. Ako su sve informacije slobodno dostupne mnogo je teže prikriti korupciju.

Zakon o slobodnom pristupu informacijama u Srbiji (članak na engleskom) koji je usvojen 5 Novembra 2004 podržava transparentnost, ali je njegova implementacija naišla na prepreke.

Jednostavnija pravila

Ukoliko su pravila previše složena, mnogi će radje iskoristiti korupciju da bi ta pravila zaobišli pre nego i pokušali da ih se pridržavaju. Ovo je posebno istinito u gradjevinskom poslu, gde su pravila veoma složena i mogla bi biti pojednostavljena.

Prihvatljiva pravila

Napravimo zakone i propise prihvatljivim. U slučaju poreza na primer, to znači ne prelaziti granicu koji ljudi istinski mogu da plate. Ukoliko su porezi isuviše visoki, ljudi će pokušati da zaobidju njihovo plaćanje.

Informisanje

Upoznajmo ljude o pravoj ceni korupcije i objasnimo pozitivne efekte ukoliko se predhodno pomenuti predlozi ostvare. Vrlo malo ljudi voli plivanje u mutnoj vodi. Obezbedimo jasna pravila šta ljudi mogu da očekuju ili ne kada je u pitanju administracija i kako da se ponašaju u slučaju kada se sretnu sa korupcijom. Napori po tom pitanju su već u toku.

Sprečavanje

I naravno, kada se uspostave prihvatljiva pravila, oni koji ih ne slede treba da budu kažnjeni. I realnost je, šta god uradili, biće uvek ljudi koji će pokušati da iskoriste sistem i zaobidju pravila. Ali kako vreme ide, oni će sve više i više postajati manjina.

Ovo sve je već vidjeno u drugim zamljama i Srbija ima snage da se reformiše. Ali teško je reći koliko dugo vremena će joj trebati za to. U medjuvremenu, pripremite se za borbu protiv korupcije, posebno ako poslujete u Srbiji.

Možete da proverite web stranicu o transparentnosti Srbije da biste saznali više o korupciji u Srbiji.

Komentar(i) na ovaj članak