Vesti

Kuće Beodom su dobile potvrdu o usklađenosti za Amadeo II

01 October 2008 - Komentari (0) Priprema

Kuće Beodom su dobile potvrdu o usklađenosti za Amadeo II Kuće Beodom su dobile danas, od opštine Zvezdara, potvrdu o usklađenosti za Amadeo II. To znači da je idejni projekat urađen u skladu sa izvodom iz detaljnog regulacionog plana. To je najvažniji deo u procesu dobijanja odobrenja za gradnju. Predali smo odmah zahtev za nastavak procedure, gde će se proveriti pravo građenja na placu (vlasnički listovi).

Potvrda o usklađenosti za Amadeo II (deo 1 ili A3)

Potvrda o usklađenosti za Amadeo II (deo 1 ili A3) (strana 1)

Potvrda o usklađenosti za Amadeo II (deo 1 ili A3) (strana 2)

Potvrda o usklađenosti za Amadeo II (deo 1 ili A3)

Potvrda o usklađenosti za Amadeo II (deo 2 ili A4)

Potvrda o usklađenosti za Amadeo II (deo 2 ili A4) (strana 1)

Potvrda o usklađenosti za Amadeo II (deo 2 ili A4) (strana 2)

Potvrda o usklađenosti za Amadeo II (deo 2 ili A4)

Komentar(i) na ovaj članak