Ventilacija

Passive Stack Ventilacija

Princip ventilacije na termički uzgon (izvor Ubbink).

Ventilacija u Kuće Beodom stanovima je urađena koristeći sistem na prirodni termički uzgon (passive stack ventilation system). Svež vazduh se dovodi preko Duco ventilacionih otvora ugrađenih na prozorima prostorija za boravak (dnevnoj i spavaćim sobama) dok je sistem odvoda ustajalog vazduha izveden sa Schiedel ventilacionim kanalima smeštenim u kupatilu i kuhinji.

Ovaj ventilacioni sistem je zasnovan na prirodnom strujanju vazduha kroz zgradu kao rezultat unutrašnje i spoljašnje toplotne razlike i vetra prouzrokovanog razlikom u pritisku. Bešuman, ekonomičan i veoma jednostavan.

Dovod svežeg vazduha sa Duco prozorskom ventilacijom

Dovod svežeg vazduha je urađen sa Duco prirodnim ventilacionim sistemom. Duco je belgijska kompanija i lider u Evropi za ovaj tip ventilacionih otvora. DucoPlus 60 je termički izolovan ventilacioni profil sa klapnom, sa tzv. "soft-line" dizajnom koji obebzbeđuje prolazak svežeg vazduha u prostoriju. Unutrašnja rešetka služi takođe i protiv ulaska insekata. DucoPlus 60 se može ugraditi na drvene, aluminijumske i PVC prozore.

DucoPlus 60, prirodni ventilacioni sistem - speda

DucoPlus 60 se postavlja direktno između stakla i okvira prozora. Smanjuje visinu stakla za samo 60mm.

DucoPlus 60 poseduje toplotni prekid i dovod svežeg vazduha može biti kompletno regulisan sa unutrašnjom klapnom. Jednom zatvorena, klapna je potpuno otporna na prodor kiše i vetra.

DucoPlus 60, prirodni ventilacioni sistem - bočno

Ventilacioni otvor može biti regulisan i, ako je potrebno, potpuno zatvoren. Toplotni prekid obezbeđuje dobre toplotne karakteristike sistema.

DucoPlus 60 instaliran na Amadeo prozorima

DucoPlus 60 instaliran na Amadeo prozorima (foto Beodom).

Odvod istrošenog vazduha sa Schiedel ventilacionim elementima

Stack of ventilation elements  


Zidanje sa ventilacionim elementima uz Schiedel-ov dimnjak (foto Beodom).

Odvod istrošenog vazduha je izveden na prirodni način sa Schiedel ventilacionim elementima. Ovi elementi su blokovi različite veličine sa jednim ili više ventilacionih kanala. Slažu se jedan na drugi praveći time više kanala koji vode na krov zgrade. Svaki kanal je rezervisan za odvod vazduha iz jedne prostorije jednog stana. Ovo je najbolje rešenje koje sprečava mešanje vazduha iz različitih prostorija stana ili iz različitih stanova. Druga rešenja postoje sa kolektivnim odvodnim kanalima, ali nose sa sobom ne tako mali rizik mešanja mirisa iz susednih kupatila i kuhinja.

Instalacija Schiedel ventilacionih elemenata

Instalacija Schiedel ventilacionih elemenata (foto Beodom).

3 kanala se koriste za svaki stan: jedan za odvod vazduha iz kuhinje, jedan iz kupatila i jedan sa povremenim mehaničkim uzgonom (kuhinjska napa) iznad šporeta u kuhinji. Zavisno od konfiguracije stanova i načina na koji su izvedeni, više ili manje Schiedel ventilacionih kanala će biti potrebno.

Schiedel individualni ventilacioni elementi

Schiedel ventilacioni elementi se slažu jedan na drugi i formiraju više ventilacionih kanala. U višespratnici, za svaki sprat se dodaje još ventilacionih kanala po potrebi. Ovim se obezbeđuje da svaka soba u svakom stanu ima zaseban privatni kanal koji se ne meša sa ostalima (izvor Schiedel).