Vodovodne instalacije

Rehau fleksibilni cevovodni sistem sa PE-Xa cevima

Kuće Beodom su odabrale da rade sa Rehau fleksibilnim cevovodnim sistemom za sve instalacije. Rehau sistem je baziran na RAUTITAN cevima zajedno sa Everlock sistemom i Rehau manifold-om.

Rehau RAUTITAN Flex univerzalne cevi

Rehau RAUTITAN Flex univerzalne cevi (foto Beodom).

RAUTITAN visoke gustine umrežene polietilenske (PE-Xa) cevi sa prednosti zamenjuju bakarne ili PVC cevi. Kompletan Rehau sistem za instalacije je među najboljim sistemima raspoloživim danas.

Rehau manifoldi za sanitarnu vodu

Rehau manifoldi za sanitarnu vodu. 2 manifolda su za razvod tople vode i recirkulaciju i 1 manifold (na dnu) je za razvod hladne vode. Cevi su izolovane sa Armaflex AC (foto Beodom).

RAUTITAN cevi omogućavaju dugogodišnji nepromenjiv protok i pritisak. Cevi ne korodiraju, otporne su na stvaranje naslaga i kamenca.Za razliku od metalnih cevi, ove cevi se prošire da bi minimizirale iznenadne pritiske, stvaraju manje buke i otporne su na zamrzavanje. Činjenica da ima manje spojeva znači da ima manje mogućnosti curenja.

Ovde je video iz Rehau koji pokazuje Rautitan cevi i fitinge pod stresom.

Armacell izolacija cevi

Izolovanje vodovodnih i cevi od grejanja je apsolutno neophodno da bi se sprečio gubitak energije i kondenzacija. Za sanitarnu toplu vodu, izolacija čuva temperaturu tople vode od bojlera do česme, obezbeđujući bolji komfor pošto voda koja se ne koristi ostaje topla u cevima i time se štedi energija. Kod cevi za hladnu vodu, izolacija čuva temperaturu hladne vode i sprečava rizik od kondenzacije na cevima.

Armacell Armaflex AC i HT/Armaflex

Armacell Armaflex AC i HT/Armaflex (foto Beodom).

Mi koristimo Armacell rešenja za izolaciju svih cevi. Za sanitarnu vodu i grejanje, koristimo Armaflex AC koji pruža odličnu toplotnu izolaciju zajedno sa parnom branom i zaštitom od kondenzacije. Za specifične aplikacije, kao što je veza sa solarnim kolektorima, gde temperatura može preći 100 stepeni celzijusa, koristimo HT/Armaflex specijalno dizajniran da podnese visoke temperature.

Armacell Armaflex AC izbliza i upotreba na Rehau RAUTITAN

Armacell Armaflex AC izbliza i upotreba na Rehau RAUTITAN sa Everlock fitingom (foto Beodom).

HT/Armaflex instaliran na bakrenim cevima i Armaflex AC instaliran na Rehau RAUTITAN

Armaflex AC instaliran na Rehau RAUTITAN na vertikalama za podno grejanje i HT/Armaflex instaliran na bakrenim cevima na vertikalama za solarne kolektore (foto Beodom).