Niska energija

Niska-energija znači malu potrošnju energije za obezbeđivanje grejanja, hlađenja i sanitarne tople vode u jednom stanu. To znači izgradnju energetski efikasnih stanova, i korišćenje besplatne obnovljive energije da bi se time dodatno smanjio račun za energiju. To znači 4 do 5 puta manje potrošenog novca za mnogo bolji komfor.

Energetska klasa koristeći francuske norme

Energetska klasa Kuće Beodom stanova u poređenju sa prosečnim stanovima u Srbiji (koristeći francuske Effinergy norme).

Niska-energija i primarna energija

Niska-energija se odnosi na količinu primarne energije potrebne jednoj zgradi za grejanje, hlađenje, sanitarnu toplu vodu, ventilaciju i osvetljenje. Ta količina primarne energije mora biti ispod određene norme da bi zgrada dobila nisko-energetsku oznaku. Primarna energija koja se troši u jednoj zgradi uvek se izražava u Kilowat satima primarne energije po kvadratnom metru godišnje (kWhpe⁄m².year).

Primarna energija predstavlja sirovu energiju pre transformacije, kao što je energija sadržana u fosilnim gorivima.

Električna energija i primarna energija

Električna energija je sekundarna energija. Da bi se proizvela električna energija, mora se koristiti primarna energija, tako što se sagoreva ugalj, prirodni gas, koristi nuklearna energija, hidro energija ili se koriste fotonaponski solarni paneli.

Budući da se javljaju gubici za vreme proizvodnje i transporta električne energije, mora se uzeti u obzir faktor pri konverziji primarne energije u električnu. Taj faktor varira od 2 do 3 zavisno od načina na koji se proizvodi električna energija u jednoj zemlji. U Srbiji, gde se električna energija uglavnom proizvodi sagorevajući ugalj lošeg kvaliteta, taj faktor je veoma blizu 3. Ako uzmemo da je 2.7, to znači da korišćenjem 1 kWh električne energije trošimo 2.7 kWhpe.

Energetska klasa zgrada koje prave Kuće Beodom

Postoje različite norme koje definišu količinu potrošnje primarne energije za dobijanje nisko-energetske labele. (Minergie u Švajcarskoj, Effinergie u Francuskoj, Passivhaus u Nemačkoj ili CasaClima u Italiji). U Srbiji, za sada, ništa još nije definisano po tom pitanju. U Francuskoj, sa normom Effinergie, oznaka niska-energija znači potrošnju, zavisno od klimatske zone, manje od 40 do manje od 65 kWhpe⁄m² godišnje.

Kuće Beodom su odlučile da grade stanove klase A ili B, sa potrošnjom manjom od 90 kWhpe⁄m² godišnje.
Da bi postigli takvu nisko-energetsku potrošnju, Kuće Beodom rade na poboljšanju energetske efikasnosti i na upotrebi obnovljive energije kao zamene za energiju proizvedenu iz fosilnih goriva.

Današnji standardi u Srbiji

U Srbiji, prave norme i standardi nisu još uspostavljeni. U najvećem broju slučajeva, investitori ne grade bolje od sadašnjih srpskih normi. To je korišćenje nekoliko centimetara toplotne izolacije, ugradnja standardnih prozora, netretiranje toplotnih mostova i korišćenje električne energije ili fosilnih goriva za grejanje i hlađenje zgrada. Takve zgrade pripadaju klasi F ili G. To znači potrošnju veću od 330 kWhpe⁄m².godišnje za grejanje, hlađenje i toplu vodu.