Zvučna izolacija

Zvučna izolacija zidova

Izuzetno vodimo računa o zvučnoj izolaciji podova i zidova, naročito zajedničkih zidova između stanova. Veliki opeka blokovi koje koristimo za izgradnju već pružaju odličnu prirodnu zvučnu izolaciju. Zajednički zidovi između stanova ozidani su sa 25cm debelim opeka blokovima. Preko opeka blokova, postavljamo, na jednoj ili dve strane zavisno od konfiguracije, prirodne plutane obloge. Pluta obezbeđuje fantastičnu zvučnu izolaciju.

Obloge od plute u toku postavljanja na zid od opeke koji razdvaja dva stana u Amadeu 2

Obloge od plute u toku postavljanja na zid od opeke koji razdvaja dva stana u Amadeu 2 (foto Beodom)

Obloge od plute

Obloge od plute postavljene pre nanošenja gleta (photo Beodom)

Zvučna izolacija podova

Na podovima, postavili smo sloj zvučne izolacije. Debljina varira od 0.5 do 1 cm.

Zvučna izolacija cevi

Fiksiranje kanalizacionih cevi na zidu urađeno je sa specijalnim obujmicama sa amortizerom. To služi da bi se sprečilo prenošenje vibracija na zidove.

Fiksiranje cevi sa amortizacijom

Fiksiranje cevi sa amortizacijom

Fiksiranje cevi sa amortizacijom da bi se sprečilo vibriranje na zidove (foto Beodom)

Zvučna izolacija kanalizacinih cevi urađena je koristeći Armacell Tubolit AR Fonoblok.

Armacell Tubolit AR Fonoblok, zvučna izolacija kanalizacinih cevi

Armacell Tubolit AR Fonoblok, zvučna izolacija kanalizacinih cevi (izvor Armacell).

Armacell Tubolit AR Fonoblok instaliran

Armacell Tubolit AR Fonoblok instaliran (foto Beodom).