Zorka Opeka pres konferencija - 18 maj 2010

Prezentacija Zorka Opeka Beograd 18 maj 2010 (Prezentacija)

Prezentacija predstavljena 18 maja 2010, od strane Markusa Pichlera, vlasnika Klimabloca i partnera Zorka Opeke, za vreme pres konferencije organizovane od strane Zorka Opeke o Energetskoj Efikasnosti i Klimablocu.

SEEBBE 2010 conference slide 1

SEEBBE 2010 conference slide 2

SEEBBE 2010 conference slide 3

SEEBBE 2010 conference slide 4

SEEBBE 2010 conference slide 5

SEEBBE 2010 conference slide 6

SEEBBE 2010 conference slide 7

SEEBBE 2010 conference slide 8

SEEBBE 2010 conference slide 9

SEEBBE 2010 conference slide 10

SEEBBE 2010 conference slide 11

SEEBBE 2010 conference slide 12

SEEBBE 2010 conference slide 13

SEEBBE 2010 conference slide 14

SEEBBE 2010 conference slide 15

SEEBBE 2010 conference slide 16

SEEBBE 2010 conference slide 17

SEEBBE 2010 conference slide 18

SEEBBE 2010 conference slide 19

SEEBBE 2010 conference slide 20

SEEBBE 2010 conference slide 21

SEEBBE 2010 conference slide 22

SEEBBE 2010 conference slide 23

SEEBBE 2010 conference slide 24

SEEBBE 2010 conference slide 25

SEEBBE 2010 conference slide 26

SEEBBE 2010 conference slide 27

Šta je sledeće?

Vratite se na stranicu Zorka Opeka Pres Konferencija 2010