Zorka Opeka pres konferencija - 18 maj 2010

Klimabloc u prvim nisko-energetskim stambenim zgradama u Srbiji - Iskustvo sa terena

Prezentacija predstavljena 18 maja 2010, od strane Milene Gojković-Mestre, direktora Beodoma, za vreme pres konferencije organizovane od strane Zorka Opeke o Energetskoj Efikasnosti i Klimablocu.

SEEBBE 2010 conference slide 1

SEEBBE 2010 conference slide 2

SEEBBE 2010 conference slide 3

SEEBBE 2010 conference slide 4

SEEBBE 2010 conference slide 5

SEEBBE 2010 conference slide 6

SEEBBE 2010 conference slide 7

SEEBBE 2010 conference slide 8

SEEBBE 2010 conference slide 9

SEEBBE 2010 conference slide 10

SEEBBE 2010 conference slide 11

SEEBBE 2010 conference slide 12

SEEBBE 2010 conference slide 13

SEEBBE 2010 conference slide 14

SEEBBE 2010 conference slide 15

SEEBBE 2010 conference slide 16

SEEBBE 2010 conference slide 17

SEEBBE 2010 conference slide 18

SEEBBE 2010 conference slide 19

SEEBBE 2010 conference slide 20

SEEBBE 2010 conference slide 21

Šta je sledeće?

Vratite se na stranicu Zorka Opeka Pres Konferencija 2010