SEEBBE 2010

Dve prve nisko-energetske stambene zgrade u Srbiji - Iskustvo sa terena

Prezentacija prikazana 14 aprila 2010, od strane Milene Gojković-Mestre, Direktora Beodoma, za vreme SEEBBE 2010 konferencije o energetskoj efikasnosti.

SEEBBE 2010 conference slide 1

SEEBBE 2010 conference slide 2

SEEBBE 2010 conference slide 3

SEEBBE 2010 conference slide 4

SEEBBE 2010 conference slide 5

SEEBBE 2010 conference slide 6

SEEBBE 2010 conference slide 7

SEEBBE 2010 conference slide 8

SEEBBE 2010 conference slide 9

SEEBBE 2010 conference slide 10

SEEBBE 2010 conference slide 11

SEEBBE 2010 conference slide 12

SEEBBE 2010 conference slide 13

SEEBBE 2010 conference slide 14

SEEBBE 2010 conference slide 15

SEEBBE 2010 conference slide 16

SEEBBE 2010 conference slide 17

SEEBBE 2010 conference slide 18

SEEBBE 2010 conference slide 19

SEEBBE 2010 conference slide 20

SEEBBE 2010 conference slide 21

SEEBBE 2010 conference slide 22

SEEBBE 2010 conference slide 23

SEEBBE 2010 conference slide 24

SEEBBE 2010 conference slide 25

SEEBBE 2010 conference slide 26

SEEBBE 2010 conference slide 27

SEEBBE 2010 conference slide 28

SEEBBE 2010 conference slide 29

SEEBBE 2010 conference slide 30

Šta je sledeće?

Povratak na SEEBBE 2010 stranicu