Energetika: 6-ti međunarodni Sajam Energetike 15-tog oktobra

Performansa geotermalnog sistema u stambenoj zgradi (slides)

Prezantacija 15-tog oktobra 2010, od strane Milene Gojković-Mestre, Direktora Beodoma, za vreme konferencije Energetika 2010.

Energetika 2010 conference slide 1

Energetika 2010 conference slide 2

Energetika 2010 conference slide 3

Energetika 2010 conference slide 4

Energetika 2010 conference slide 5

Energetika 2010 conference slide 6

Energetika 2010 conference slide 7

Energetika 2010 conference slide 8

Energetika 2010 conference slide 9

Energetika 2010 conference slide 10

Energetika 2010 conference slide 11

Energetika 2010 conference slide 12

Energetika 2010 conference slide 13

Energetika 2010 conference slide 14

Energetika 2010 conference slide 15

Energetika 2010 conference slide 16

Energetika 2010 conference slide 17

Energetika 2010 conference slide 18

Energetika 2010 conference slide 19

Energetika 2010 conference slide 20

Energetika 2010 conference slide 21

Šta je sledeće?

Nazad na Energetika 2010 stranicu